คาดเงินสะพัดตรุษจีน4.5หมื่นล.สูงสุดรอบ8ปี

วันที่ 05 ก.พ. 2556 เวลา 11:47 น.
คาดเงินสะพัดตรุษจีน4.5หมื่นล.สูงสุดรอบ8ปี
โพลมหาวิทยาลัยหอการค้า คาดเงินสะพัดช่วงตรุษจีน 4.5 หมื่นล้านบาท สูงสุดในรอบ8ปี หลังเศรษฐกิจไทยส่งสัญญาณดีขึ้น

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เปิดเผยถึง  ผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีน ว่า จะมีการใช้จ่ายร12:06 5/2/2556วมทั่วประเทศ 4.5 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.3% สูงสุดในรอบ 8 ปี  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐ กิจไทยไตรมาสแรกของปี 2556 มีสัญญาณดีขึ้น  จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ทั้งนี้การวางแผนการใช้จ่ายในช่วงตรุษจีน เมื่อสอบถามถึงการเดินทางไปท่องเที่ยว พบว่าไม่มีแผนไปท่องเที่ยว 83.8% วางแผนท่องเที่ยว  16.2%  โดยลักษณะการท่องเที่ยวจะเป็นในประเทศ 96.1%  และ ต่างประเทศ 3.9%  ในขณะที่ปริมาณการซื้อสินค้าในช่วงตรุษจีนปี 2556 เทียบกับปี 2555 ส่วนใหญ่จะเป็นเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นมาก 5.2% เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 35.%    ไม่เปลี่ยนแปลง 37.6%  และลดลงเล็กน้อย 20.6%  

สำหรับทัศนคติเกี่ยวกับราคาสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน ส่วนใหญ่มองว่าราคาสินค้าแพงขึ้น 43.1% แพงขึ้นมาก 19.3%  เท่าเดิม 35.7%    โดยความเป็นห่วงเกี่ยวกับราคาสินค้าแพงในช่วงเทศกาลตรุษจีน พบว่าเป็นห่วงมาก 45.1%  รองลงมาเป็นห่วงปานกลาง 35.2%