มังกรแห่เที่ยวตรุษจีนในไทยยอดพุ่ง15%

วันที่ 17 ม.ค. 2556 เวลา 12:26 น.
มังกรแห่เที่ยวตรุษจีนในไทยยอดพุ่ง15%
มังกรแห่เที่ยวตรุษจีนในไทย ยอดพุ่ง 15% แต่กังวลอันตรายจากพลุ สินค้าขึ้นราคา

นายเกษียร วัฒนเชาวน์พิสุทธิ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว สัมพันธ์ไทย-จีน เปิดเผยว่า คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาไทย 1.5-1.6 แสนคน ช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 9-18 ก.พ.นี้ เพิ่มขึ้น 15% สร้างรายได้ 4,200 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนที่สร้างรายได้ 3,700 ล้านบาท โดยเป็นการเดินทางแบบเช่าเหมาลำ หรือชาร์เตอร์ไฟลต์กว่า 150 เที่ยวบิน สูงกว่าปีก่อน 50%

ทั้งนี้ คาดว่าตลอดเดือน ก.พ. จะมีคนจีนเดินทางมาไทย 3.2 แสนคน เทียบกับปกติที่เข้ามา 2.5-2.8 แสนคน เป็นผลจากปัญหาข้อพิพาทจีนกับญี่ปุ่น

อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ เตรียมทำหนังสือถึงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ประสาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การผ่อนผันใช้วีซ่าออนอะไร้ว์วอลกับนักท่องเที่ยวจีนช่วงเวลากลางคืนรองรับเที่ยวบินชาร์เตอร์ไฟลต์ เป็นต้น

นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เปิดเผยว่า จากการสำรวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยว พบว่าปัญหาที่นักท่องเที่ยววิตกกังวลในช่วงตรุษจีน คือ อันตรายจากการจุดพลุ สถานที่ท่องเที่ยวไม่เพียงพอต่อความต้องการ และราคาสินค้าและบริการปรับตัวสูงขึ้นกว่าช่วงปกติ รัฐควรมีมาตรการแก้ไขที่ชัดเจนออกมา