กฟผ.นำร่องติดตั้งแอร์ระบบ CHS

  • วันที่ 17 ม.ค. 2556 เวลา 12:04 น.

กฟผ. นำร่องติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบเก็บสะสมความเย็นด้วยสารทำความเย็น CHS นวัตกรรมประหยัดพลังงานไฟฟ้า

กระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดโครงการส่งเสริมสาธิตการใช้เครื่องปรับอากาศระบบเก็บสะสมความเย็นด้วยสารทำความเย็น CHS Model Project for A Clathrate Hydrate Slurry Thermal Energy Storage Air Conditioning System (CHS) ซึ่ง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การพัฒนาพลังงานใหม่ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (NEDO) 240 ล้านเยน (ประมาณ 93.6 ล้านบาท) โดย กฟผ.รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ 13 ล้านบาท

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. ได้นำระบบ CHS มาติดตั้งที่อาคารสำนักงานใหญ่ กฟผ. ด้วยขนาดความจุความเย็น 1,000 ตันต่อชั่วโมง สามารถจ่ายโหลดทำความเย็นให้อาคารได้ตั้งแต่ 120-370 ตันความเย็น เป็นเวลา 3-8 ชั่วโมง ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สามารถลดพื้นที่ติดตั้งและลดการใช้พลังงานในระบบกักเก็บความเย็นลงได้ เมื่อเปรียบเทียบกับระบบกักเก็บความเย็นแบบน้ำเย็นและแบบน้ำแข็ง ซึ่งระบบดังกล่าว จะผลิตความเย็นเก็บไว้ในช่วงเวลากลางคืน ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมของประเทศต่ำ และนำความเย็นกลับมาใช้ในช่วงเวลากลางวัน ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมของประเทศสูง เป็นการลดความต้องการใช้ไฟฟ้า ซึ่งในภาพรวมจะเป็นผลต่อเนื่องให้ประเทศลดภาระการลงทุนด้านการจัดหาแหล่งพลังงาน และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ เป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ ที่รัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนจากการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่อีกทางหนึ่ง

“หากผลการศึกษานำไปสู่การพัฒนาการผลิตอุปกรณ์บางส่วนขึ้นในประเทศ จะเป็นการลดต้นทุนการติดตั้งได้ และสามารถเผยแพร่ให้แก่ภาคส่วนอื่นๆ ในอนาคต โดยคาดการณ์ว่าระบบนี้สามารถทดแทนการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศอาคารได้30% และหากอาคารธุรกิจในประเทศไทยกว่า 35% เปลี่ยนมาใช้ระบบดังกล่าว จะสามารถลดความต้องการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 800 เมกะวัตต์” นายสุทัศน์กล่าว

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ