ก.เกษตรฯนำทูตติดตามปัญหาค้ามนุษย์

วันที่ 16 ม.ค. 2556 เวลา 12:07 น.
กระทรวงเกษตรฯ นำทูตสหรัฐและอียู ติดตามผลการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคประมง เร่งมาตรการแก้ไขทั้งระบบ 

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังนำเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะทูตกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ติดตามผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ที่ จ.สมุทรสาคร ว่า กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ จัดลำดับให้ไทยอยู่ในกลุ่มบัญชี Tier 2 Watch List ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้ากลุ่มประมงของไทยในภาพรวม กระทรวงเกษตรฯจึงต้องวางมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงอย่างจริงจัง ซึ่งที่ผ่านมา ได้ร่วมมือกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) จัดทำแนวทางการปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practice: GLP) สำหรับอุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรมกุ้งและอาหารทะเล

สำหรับปี 2556 จะมีการพัฒนาต้นแบบสถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้นตามแนวทาง GLP จะเริ่มดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์นี้ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างเทคโนโลยีเพื่อลดจำนวนการใช้แรงงานบนเรือประมง ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษารายละเอียดถึงความเหมาะสมในการนำเครื่องมือติดตั้งบนเรือประมง คาดว่าจะเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงกลางปีนี้

นอกจากนั้น ยังจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมง เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการบังคับใช้แรงงานที่นำไปสู่การค้ามนุษย์ ซึ่งเบื้องต้นได้จัดทำเป็นโครงการนำร่อง 7 ศูนย์ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ระยอง ตราด ชุมพร สงขลา ระนอง และสตูล โดยดำเนินการครบวงจรตั้งแต่ระบบการควบคุมตรวจสอบ คุ้มครองแรงงาน และให้ความรู้เรื่องสิทธิที่พึ่งจะได้รับ  รวมถึงมีการตรวจสอบเรือประมง เครื่องมือประมง และคนทำงานบนเรือให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ด้วยการจัดทำฐานข้อมูลหลักเพื่อเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ในกรณีที่สงสัยว่า อาจเกิดปัญหาการค้ามนุษย์บนเรือประมงดังกล่าว

นายศิริวัฒน์ กล่าวว่า ผลจากการร่วมกันหารือกับกรมเจ้าท่าและผู้ประกอบการประมงนอกน่านน้ำ สรุปว่าให้เรือประมงที่ชักธงไทย ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System; VMS) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดระเบียบเรือประมง พร้อมทั้งยังสนับสนุนสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมให้มีการใช้จรรยาบรรณของผู้ประกอบการภาคการประมง โดยการดำเนินงานต่างๆแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานประมง เพื่อให้ภาคการประมงของไทยมีความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ