กฟผ.จับมือรัฐวิสาหกิจลาวรุก4ธุรกิจ

วันที่ 11 ม.ค. 2556 เวลา 18:12 น.
กฟผ.จับมือรัฐวิสาหกิจลาวรุก4ธุรกิจ
บริษัทลูก กฟผ. รุกคืบ 4 ธุรกิจไฟฟ้า-โทรคมนาคม ใน สปป.ลาว จับมือเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

ท่านสมบูน ราชาสมบัติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) พร้อมด้วย นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการลงทุนด้านพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ระหว่าง บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (EGATi) และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (Electricity du Laos: EDL) โดยทั้งสองฝ่ายจะเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ระหว่างกัน เพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพภายในประเทศลาวใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ 1. การเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูงระหว่างไทยและสปป.ลาว 2. ร่วมกันศึกษาและพัฒนาการดำเนินการและบำรุงรักษาระบบส่งไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูงของ EDL และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 3. การพัฒนาโครงข่ายสื่อสารเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงสำหรับธุรกิจโทรคมนาคม และ 4. การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ใน สปป.ลาว

ท่านสีสะหวาด ทิระวง ผู้อำนวยการใหญ่ EDL กล่าวว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา EDL มีความสัมพันธ์อันดีกับ EGATi และ กฟผ. ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคนิควิชาการและการแลกเปลี่ยนซื้อขายพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่ทั้ง 2 องค์กรจะร่วมกันพัฒนาโรงไฟฟ้าและจุดเชื่อมต่อการซื้อขายไฟฟ้าใน สปป.ลาว รวมถึงยกระดับการดำเนินการและการซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าและระบบส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังมีโอกาสได้ทำธุรกิจสื่อสารร่วมกันผ่านโครงข่ายสื่อสารเคเบิลใยแก้วนำแสง

ด้านนายสมบูรณ์ อารยะสกุล รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ EGATi กล่าวว่า EDL เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่รับผิดชอบโรงไฟฟ้าและระบบส่ง รวมถึงการนำเข้าและส่งออกกระแสไฟฟ้าของ สปป.ลาว  ด้าน EGATi เป็นบริษัทที่มี กฟผ. ถือหุ้นร้อยละ 100 ลงทุนในธุรกิจพลังงานนอกประเทศไทย เป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ พลังความร้อน และพลังงานหมุนเวียน ส่วนการพัฒนาระบบส่งร่วมกันนั้น มุ่งเน้นการปูพื้นฐานสู่โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างมหาศาล เพราะสามารถขยายโครงข่ายสู่ประเทศเพื่อนบ้านต่อไปในอนาคต สร้างความยั่งยืนด้านพลังงานให้เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียน