กสท.เตรียมเคาะแจกคูปองซื้อกล่องดูทีวีดิจิตอล

วันที่ 11 ม.ค. 2556 เวลา 14:51 น.
บอร์ด กสท.เตรียมเคาะแจกคูปองให้ประชาชน 22 ล้านครัวเรือน ซื้อกล่องดูทีวีดิจิตอล

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานคณะกรรมการกิจการกระจาย และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนผ่านระบบออกอากาศโทรทัศน์สู่ดิจิตอลมีมติเห็นชอบมาตรการแจกคูปองแก่ประชาชน จำนวน 22 ล้านครัวเรือน ตามสำมะโนครัวประชากร กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ประชาชนซื้อกล่องรับสัญญาณ (เซ็ท ท็อป บอกซ์)สำหรับระบบดิจิตอล

ทั้งนี้ คูปองทั้งหมดจะมีมูลค่ารวมเท่ากับราคาตั้งต้นการประมูลคลื่นความถี่ช่องธุรกิจ จำนวน 24 ช่อง ซึ่งตามกรอบจะเริ่มประมูลได้ในช่วงไตรมาส 2  และ คาดว่าจะได้ข้อสรุปราคา และหลักเกณฑ์การประมูลทีวีดิจิตอล ในช่วงเดือนก.พ. ซึ่งมติแจกคูปองของคณะอนุกรรมการจะนำเข้าที่ประชุมบอร์ดกสท. พิจารณาวันที่  14 ม.ค.

นอกจากนี้  บอร์ด กสท. เห็นว่าจะเพิ่มจำนวนช่องรายการความละเอียดสูง (เอชดี) จากเดิมกำหนดไว้ 4 ช่อง เป็น 5-8 ช่อง ในจำนวนช่องรายการทีวีดิจิตอลทั้งหมด 48 ช่อง เนื่องจากผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์หลายแห่งต้องการให้บริการประเภทสาธารณะซึ่งเป็นรายการที่มีประโยชน์ต่อประชาชน

พ.อ.นที กล่าวว่า กสท.ได้ให้ใบอนุญาตทดลองออกอากาศในระบบดิจิตอลให้กับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5โดยจะเริ่มออกอากาศระบบใหม่วันที่ 30 ม.ค.นี้  รวมทั้งได้เปิดรับฟังความเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) หลักเกณฑ์การให้ไลเซนส์ทีวีดิจิตอลไปเมื่อวันที่ 8 ม.ค.นี้ และจะนำเสนอให้ที่ประชุมบอร์ด กสทช. อนุมัติวันที่ 16 ม.ค. ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมบอร์ด กสท. ยังจะพิจารณากรณ๊สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ยุติการออกอากาศละครเหนือเมฆ 2 กะทันหัน หลังจากได้ให้คณะอนุกรรมการกับดูแลและเนื้อหาและผังรายการไปสรุปรายละเอียดทั้งหมด และเมื่อบอรืด กสท.มีมติแล้ว จะเสนอให้ที่ประชุมบอร์ด กสทช.ชุดใหญ่รับทราบเช่นกัน