ชงครม.ทำปฏิทินสินค้าเกษตรรายปี

วันที่ 06 ม.ค. 2556 เวลา 14:41 น.
ชงครม.ทำปฏิทินสินค้าเกษตรรายปี
ก.เกษตรฯ ชงปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรตลอดปี 56 ให้ครม.พิจารณา ให้ทราบแผนการผลิตล่วงหน้าก่อนผลผลิตออกสู่ตลาด

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง  รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเสนอ ปฏิทินสินค้าเกษตรล่วงหน้ารายปีประจำปี 2556 ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้รวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญตั้งแต่ช่วงเริ่มการผลิตและออกสู่ตลาด ตั้งแต่  1  มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2556  เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงอุตสาหกรรมทราบว่าผลผลิตเกษตรแต่ละชนิดจะออกสู่ตลาด ที่ไหน เมื่อไหร่ เพื่อเตรียมแผนการรองรับไว้ล่วงหน้า

ขณะเดียวกัน รูปแบบของการส่งเสริมการเกษตรต้องปรับใหม่ โดยต้องดูเรื่องการตลาดนำเรื่องการผลิตในพื้นที่ ไม่ใช่รอจนสินค้าออกสู่ตลาด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านราคาสินค้าเกษตรเช่นที่ผ่านมา จึงอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลของ สศก. ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

นอกจากนี้  มอบหมายให้ สศก. ปรับช่วงเวลาการรายงานดัชนีสินค้าเกษตรรายเดือน โดยให้มีการวิเคราะห์ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์แรกของเดือน โดยใช้ข้อมูล 3 สัปดาห์แรกของเดือนนั้นบวกกับข้อมูลสัปดาห์สุดท้ายของเดือนก่อนหน้า หรือใช้ข้อมูล 3 สัปดาห์แรกบวกกับข้อมูลคาดคะเนของสัปดาห์ต่อไป ซึ่งอาจจะให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงมากขึ้น

นายยุคล กล่าวว่า ยังได้มอบหมายให้ สศก. ช่วยผลักดันเรื่องสมาร์ทฟาร์มเมอร์ และสมาร์ทออฟฟิศเซอร์ ให้ชัดเจนในปีนี้  โดย สศก. จะเป็นฐานในการสนับสนุนข้อมูลด้านการเกษตรทั้งหมด โดยมีศูนย์สารสนเทศของกระทรวงฯ จะเป็นผู้กระจายข้อมูลไปสู่จังหวัด เบื้องต้นกระทรวงเกษตรฯ ได้หารือกับ กระทรวงไอซีที ซึ่งมีศูนย์ไอซีทีชุมชนกว่า 7 หมื่นหมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นฐานกระจายความรู้เข้าไปในพื้นที่ เพื่อผลักดันรายได้ของเกษตรกรให้สูงขึ้น

บทความแนะนำ