เกษตรฯเผยส่งออกหมูไทยแนวโน้มสดใส

  • วันที่ 03 ม.ค. 2556 เวลา 19:21 น.

รมว.เกษตรเผยแนวโน้มการส้งออกหมูในอนาคตสดใส หลังประเทศผู้นำเข้ารายใหม่สั่งออเดอร์เพิ่ม

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ว่า แนวโน้มการส่งออกหมูในอนาคตน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเนื่องจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นประเทศผู้นำเข้ารายใหม่ๆ ที่มีคำสั่งซื้อสุกรทั้งสุกและแปรรูปจากไทย เช่น อินเดีย และสิงค์โปร์  นอกจากประเทศผู้นำเข้ารายเดิมที่ไทยส่งออกอยู่แล้วได้แก่ ฮ่องกง ญี่ปุ่น มาเลเซีย เวียดนาม

ทั้งนี้มูลค่าการส่งออกสุกรของไทยในปี 2555 จากปริมาณการส่งออกสุกรทั้งหมูมีชีวิต หมูสด และแปรรูป จำนวน 3,989 ล้านบาท  ขณะเดียวกัน ภายในเดือนพฤษภาคมนี้พื้นที่ภาคตะวันออกปศุสัตว์เขต 2 ก็น่าจะได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโ รคปากและเท้าเปื่อยตามที่กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ และทำเรื่องเสนอไปยังองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ หรือ โอไออี ก็น่าจะเป็นข่าวดีที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้าถึงมาตรฐานการผลิตของไทยได้เพิ่มขึ้น และส่งผลต่อยอดการส่งออกในอนาคต รวมถึงการแสดงถึงศักยภาพของไทยในการเป็นผู้นำด้านมาตรฐานการผลิตเมื่อเข้าสู่เออีซีด้วย

นายยุคล กล่าวอีกว่า  สำหรับความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาในเรื่องราคาหมูขณะนี้  คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ( คชก.) ได้มีมติอนุมัติวงเงินเพื่อดำเนินโครงการรักษาเสถียรภาพราคาสุกรวงเงิน 61.8 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง และค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ  โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 6 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 ถึง เดือนมิถุนายน 2556  โดยจะดำเนินการรับซื้อสุกรจากผู้เลี้ยงสุกรและส่งออกไปยังตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีประเทศเป้าหมาย คือ ลาว และกัมพูชา เมื่อราคาสุกรเท่ากับหรือต่ำกว่า 55 บาท/กก.  เป้าหมายดำเน ินการ 150,000 ตัว  เพื่อลดปริมาณหมูในประเทศและส่งผลต่อเสถียรภาพราคาหมูของเกษตรกรให้เพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องราคาให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรอย่างแท้จริงและเป็นไปอย่างมีประสิทธิ์ภาพ ทางคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ตั้งคณะทำงานและกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการและรายงานเข้ามายังคณะกรรมการฯ เป็นระยะๆ  โดยมีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นผู้ประเมินผลโครงการ  ดังนั้น หากราคาสุกรอยู่ที่ 55 บาทหรือต่ำกว่าก็จะใช้เงิน คชก.เข้าไปดำเนินการทันที  โดยปัจจุบันราคาสุกรหน้าฟาร์มของเกษตรกรอยู่ที่ 57.90 บาท/กก. ซึ่งต้นทุนการผลิตของเกษตรกรอยู่ที่ 58-59 บาท

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ