ดันธงฟ้า-ร้านถูกใจดูแลค่าครองชีพต่อ

วันที่ 03 ม.ค. 2556 เวลา 15:01 น.
ดันธงฟ้า-ร้านถูกใจดูแลค่าครองชีพต่อ
กระทรวงพาณิชย์ ขอความร่วมมือผู้ผลิตกระจายสินค้าให้ร้านถูกใจ ลดค่าขนส่ง พร้อมคัดเลือกเฉพาะผู้ประกอบการตัวจริงเข้าโครงการเท่านั้น

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน ประชุมร่วมกับผู้ผลิตสินค้าโครงการร้านถูกใจ อาทิ สหพัฒน์ ล็อกซ์เล่ย์ และน้ำตาลมิตรผล หลังคณะรัฐมนตรีต่ออายุโครงการไปจนถึงเดือน มี.ค. 56 โดยกรมการค้าภายในยังมีงบประมาณเหลืออยู่ 200 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอที่จะดำเนินการได้ ขณะเดียวกันได้ยกเลิกเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าจ้างขายสินค้าในร้านทั้งหมด เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการตัวจริง ที่ไม่ได้หวังค่าจ้างขายสินค้า ซึ่งจะไม่เน้นการเพิ่มจำนวนร้านค้า แต่ก็จะสร้างความเข้มแข็งให้กับร้านค้าเดิม

ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือผู้ผลิตสินค้า โดยเฉพาะห้างแม็คโคร เป็นศูนย์กระจายสินค้าในภูมิภาค เพื่อลดค่าใช้จ่ายการขนส่ง จากเดิมมีศูนย์กลางกระจายสินค้าอยู่ที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น คาดว่า จะลดค่าขนส่งได้กว่า 50% และยังเพิ่มรอบการส่งสินค้าให้กับร้านค้าโชห่วย จากเดือนละ 2 รอบ เป็น 4 รอบ เพื่อให้มีสินค้าหมุนเวียนภายในร้านตลอดเวลา อีกทั้งขอให้ผู้ผลิตลดการคิดกำไรลงเล็กน้อย เพื่อให้ร้านค้ามีกำไรมากขึ้นและสามารถขายสินค้าในราคาเดิม

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ กล่าวว่า สำหรับโครงการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าจะยังจัดต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพ ซึ่งสัปดาห์หน้าจะนำร่องปล่อยรถโมบายธงฟ้า จำหน่ายสินค้าจำเป็นในราคาถูกกว่าตลาด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามข้อเสนอของภาคเอกชนในการบรรเทาผลกระทบการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เริ่ม 11 ม.ค. นี้ พร้อมกับเตรียมหารือนิคมอุตสาหกรรม ขอให้จัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าราคาถูกในสถานประกอบการด้วย