กสทช.ตั้งอนุกก.เตรียมประมูล4จี

วันที่ 01 ม.ค. 2556 เวลา 21:33 น.
รองประธานกสทช.เผยตั้งอนุกรรมการเตรียมประมูล 4 จีแล้ว พร้อมจับตาคุณภาพการให้บริการระบบ3จีของเอกชน

พ.อ.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. กล่าวว่า ขณะนี้กสทช.ได้ตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อเตรียมการประมูลคลื่นระบบ 4จี เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ นอกจากนี้ในปี 2556 ยังจะต้องเดินหน้าการคุ้มครองผู้บริโภค หลังเปิดให้บริการระบบ 3จี ได้แล้ว เพื่อให้เอกชนให้บริการอย่างมีคุณภาพ การป้องกันการโทรแล้วสายหลุด การควบคุมดูแลค่าบริการ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ กสทช.

ทั้งนี้ ในปี 2556 จะเป็นปีของการคุ้มครองผู้บริโภคของ กสทช. เพราะหลังจากการออกใบอนุญาต 3จี เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนแล้ว จึงต้องมีการดูแลคุณภาพการให้บริการ