ยอดร้องเรียนรถสาธารณะเพียบปีใหม่

วันที่ 01 ม.ค. 2556 เวลา 08:38 น.
ยอดร้องเรียนรถสาธารณะเพียบปีใหม่
กรมการขนส่งทางบกเผยมียอดร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ 27 ธ.ค.- 31 ธ.ค. 55 ทั่วประเทศ กว่า 700 ราย

นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงผลการร้องเรียนการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ระหว่างวันที่ 27- 31 ธันวาคม 2555 พบมียอดการร้องเรียนผ่านโทรศัพท์หมายเลข 1584 ทั่วประเทศรวม 711 ราย แยกเป็นรถแท็กซี่ 598 ราย และรถ บขส./ขสมก. 113 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร  แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ ไม่ส่งผู้โดยสารตามที่ตกลง/ให้ลงก่อนถึงที่หมาย และขับรถประมาทน่าหวาดเสียว

นายสมชัย กล่าวว่า ในจำนวน 711 ราย เป็นรถแท็กซี่  จำนวน 598 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร แสดงกิริยาไม่สุภาพ ไม่ส่งผู้โดยสารตามที่ตกลงหรือให้ลงก่อนถึงที่หมาย และขับรถประมาทน่าหวาดเสียว  ส่วนอีก 113 ราย เป็นรถโดยสารประจำทาง บขส./ขสมก.  ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ไม่หยุดรับ-ส่งที่ผู้โดยสารที่ป้าย ขับรถประมาทน่าหวาดเสียวและแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ ทั้งนี้ ข้อหาความผิดดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและจะดำเนินการตามความผิดทุกราย

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า เทศกาลปีใหม่นี้กรมการขนส่งทางบกได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจการขนส่งประจำตามจุดต่าง ๆ และที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ โดยตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะอย่างเข้มงวดทั้งตัวคนและตัวรถ 70,168 คัน พบรถที่อุปกรณ์ส่วนควบไม่พร้อม 156 คัน จึงสั่งให้เปลี่ยนรถ จำนวน 7 คัน นอกนั้นออกคำสั่งผู้ตรวจการ และเปรียบเทียบปรับ การตรวจความพร้อมด้านร่างกายของพนักงานขับรถ พบกระทำผิด  271 ราย ส่วนใหญ่แต่งกายไม่เรียบร้อย พูดจาไม่สุภาพ การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ผู้ขับรถสาธารณะแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ การตรวจใบอนุญาตขับรถและสมุดประจำรถเพื่อควบคุมระยะเวลาในการขับรถ ซึ่งพนักงานขับรถต้องขับรถติดต่อกันไม่เกิน 4 ชั่วโมง และจะต้องหยุดพักไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง จึงจะสามารถขับรถต่อไปได้ ฝ่าฝืนปรับ 5,000 บาท

 

บทความแนะนำ