นายกฯลงนามร่วมมือด้านเกษตรกับบังกลาเทศ

วันที่ 22 ธ.ค. 2555 เวลา 15:28 น.
นายกฯลงนามร่วมมือด้านเกษตรกับบังกลาเทศ
นายกรัฐมนตรี หารือกับนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศแบบเต็มคณะ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคมนี้ ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศ และเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-บังกลาเทศ ครบรอบ 40 ปี โดยนายกรัฐมนตรี ได้วางพวงมาลาที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ และลงนามในสมุดเยี่ยม รวมทั้งปลูกต้นไม้ และวางพวงมาลาที่พิพิธภัณฑ์บิดาแห่งชาติ

จากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมหารือแบบเต็มคณะกับ นางเชค ฮาสินา นายกรัฐมนตรีบังกลาเทศ โดยนายกรัฐมนตรี ได้เน้นถึงการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน โดยเฉพาะในเรื่องสินค้าเกษตร รวมถึงความร่วมมือด้านการข่าว การต่อต้านการค้ามนุษย์ การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทยและบังกลาเทศ

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีทั้ง 2 ประเทศ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีไทย-บังกลาเทศ และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางการเกษตร รวมทั้งร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ซึ่งนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศเป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรี และถือเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนเดินทางกลับประเทศไทย โดยมีกำหนดเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในเวลาประมาณ 19.30 น.