คืนภาษีรถคันแรก7.3หมื่นล.

วันที่ 22 ธ.ค. 2555 เวลา 11:48 น.
คืนภาษีรถคันแรก7.3หมื่นล.
สรรพสามิตคาดรถคันแรกทะลุ 1.2 ล้านคัน ต้องควักภาษีจ่ายร่วม 7.3 หมื่นล้านบาท

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต คาดว่าเมื่อถึงสิ้นปีในวันที่ 31 ธ.ค. 2555 ที่กรมสรรพ สามิตจะเปิดให้ยื่นใช้สิทธิขอคืนเงินรถคันแรกวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท ทางอินเทอร์เน็ตจนถึงเที่ยงคืนนั้น น่าจะมีจำนวนมากถึง 1.2 ล้านคัน เนื่องจากยอดการใช้สิทธิล่าสุดมีจำนวนสูงถึง 1.01 ล้านคัน คิดเป็นเงินภาษีที่ต้องคืนประมาณ 7.3 หมื่นล้านบาท

อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า ขณะนี้ยอดการขอใช้สิทธิคืนเงินรถคันแรกเริ่มมีปริมาณที่ลดน้อยลงจากวันละ 4 หมื่นคัน แต่ปัจจุบันมีผู้ขอใช้สิทธิแค่วันละ 2 หมื่นคัน

ที่ผ่านมากรมสรรพสามิตได้คืนเงินรถคันแรกให้ผู้ซื้อรถไปแล้ว 3 หมื่นราย คิดเป็นเงิน 2,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการทยอยจ่ายคืนหลังจากที่ผู้ซื้อรถได้รถแล้ว 1 ปี จึงไม่กระทบกับภาระงบประมาณ

นายณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา นักแสดงหนุ่มได้โพสต์ข้อความ|ลงในอินสตาแกรมใจความว่า ในประเทศที่พัฒนาแล้ว นโยบายของรัฐบาลจะมุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพชีวิตประชากรภายในประเทศ เช่น การศึกษา การสาธารณสุข ระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างระบบการคมนาคมสาธารณะ แต่ในประเทศกำลังพัฒนา รัฐบาลกลับมุ่งเน้นนโยบายในเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล และธุรกิจของตัวเอง ประชาชนยังคงไร้การศึกษา มัวเมา และยังคงถูกลวงหลอกกับสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นนโยบายเพื่อประชาชน เช่น การยกเว้นภาษีให้กับรถคันแรก ที่มีเพียงประเทศกำลังพัฒนาประเทศเดียวในภูมิภาคนี้ที่ออกนโยบายบนความเชื่อผิดๆ นี้ ตื่นได้แล้วประเทศไทย

ด้านนายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า รายได้รัฐบาลในเดือน พ.ย. 2555 สามารถจัดเก็บได้ 1.74 แสนล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 2.3 หมื่นล้านบาท |หรือ 15.2% โดยภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตรถยนต์จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการมาก ส่งผลให้รายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณสูงกว่าเป้าหมายถึง 2.51 หมื่นล้านบาท

กรมสรรพากรจัดเก็บได้ 2.28 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 1.8 หมื่นล้านบาท ภาษีที่จัดเก็บได้สูง กว่าประมาณการ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 1.08 หมื่นล้านบาท ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 4,749 ล้านบาท

กรมสรรพสามิต จัดเก็บรายได้รวม 7.89 หมื่นล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 1.31 หมื่นล้านบาท ภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ ได้แก่ ภาษีรถยนต์จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 1.06 หมื่นล้านบาท หรือ 51.7%

ขณะที่กรมศุลกากร จัดเก็บรายได้รวม 2.14 หมื่นล้านบาท สูง กว่าเป้าหมาย 1,224 ล้านบาท