ยิ่งลักษณ์เจรจาขยายตลาดอินเดีย

วันที่ 21 ธ.ค. 2555 เวลา 18:47 น.
ยิ่งลักษณ์เจรจาขยายตลาดอินเดีย
นายกรัฐมนตรี เยือนอินเดีย พร้อมกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกัน ขณะที่ไทยลุยโซนนิ่งเกษตร ยกระดับเกษตรกร

ในวันนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้พบหารือกับทีมประเทศไทยและภาคเอกชนไทย ระหว่างรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก เพื่อติดตามประเด็นเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนในอินเดียของภาคเอกชนไทย

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้มีการหารือและสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและโอกาสในอินเดียของภาคเอกชนไทย เพื่อรัฐบาลจะได้นำไปหารือและแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการร่วมกันในประเด็นต่างๆ และมีการนำเสนอนายกรัฐมนตรีในการประชุมครั้งนี้ เช่น ผลการดำเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตไทยฯและกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อติดตามผล ซึ่งได้มีการจัดสัมมนาภาครัฐอินเดีย การจัดสัมมนาการค้าการลงทุนในเอเชียใต้ และการนำนักธุรกิจไทยเยือนรัฐคุชราต เป็นต้น เพื่อพิจารณาและแก้ปัญหาประเด็นที่คั่งค้าง เช่น การถือครองที่ดินของเอกชนต่างชาติในอินเดีย และการขอใบอนุญาตต่างๆ รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานการแก้ปัญหาเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำของอินเดีย  การขอวีซ่าทำงาน และการส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงผลการประชุมผู้นำอาเซียน-อินเดีย ที่ต่างให้ความสำคัญเรื่องการเชื่อมโยงทั้งทางบก ทะเล อากาศ และประชาชน ที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและระเบียงเศรษฐกิจตามเส้นทางการเชื่อมโยง รวมทั้งประเด็นการจัดทำเขตการค้าเสรีอาเซียน – อินเดีย ที่บรรลุการเจรจาในการจัดทำเขตการค้าเสรี ด้านบริการและการลงทุน ซึ่งจะเป็นโอกาสของภาคเอกชนไทย และข้อได้เปรียบของไทยในการแข่งขันทางการค้า ที่ไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนทีมีการเชื่อมต่อกับประเทศต่างๆ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน ทั้งการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และด้านการศึกษาที่จะผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน และภาคการผลิตต่างๆ เช่นภาคเกษตรกรรม รวมทั้ง ขณะนี้รัฐบาลกำลังดำเนินการจัดทำโซนนิ่งเกษตรกรรม เพื่อพัฒนาและยกระดับการแข่งขันการผลิตสินค้าเกษตรของไทย ด้วย

จากนั้น เวลา 10.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีรับรถ ASEAN-India Car Rally ณ Vigyan Bhawan  ร่วมกับผู้นำชาติสมาชิกอาเซียน  โดยพิธีรับขบวน ASEAN-India Car Rally เป็นกิจกรรมที่รัฐบาลอินเดียจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 20 ปีความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย โดยมีจุดเริ่มต้นที่เมืองยอกยอการ์จา ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านประเทศอาเซียน 10 ประเทศ จนกระทั้งมาสิ้นสุดลง ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ในวันนี้

ต่อมา ในเวลา 11.45 น. นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยมีนายกรัฐมนตรีอินเดียเป็นเจ้าภาพ ณ โรงแรม Taj Palace  ก่อนไปยังท่าอากาศยานทหารปาลาม เพื่อเดินทางต่อไปยังกรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ