กสทช.จัดระบบไกล่เกลี่ยด้านโทรคมนาคม

วันที่ 19 ธ.ค. 2555 เวลา 18:13 น.
กสทช.จัดระบบไกล่เกลี่ยด้านโทรคมนาคม
กสทช. เปิดเกมรุกคุ้มครองผู้บริโภคในยุค 3จี จับมือศาลยุติธรรมผลิตบุคลากรด้านไกล่เกลี่ย เพื่อรับข้อพิพาทมือถือพุ่ง

นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า กสทช. ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร “ความรู้และเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านโทรคมนาคม” ซึ่งเป็นความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และสำนักงาน กสทช. เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบระงับข้อพิพาทด้านโทรคมนาคมโดยวิธีไกล่เกลี่ย  ซึ่งล่าสุด กสทช. ได้ออกระเบียบ กสทช.ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน พ.ศ. 2555 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว  โดยปัจจุบันสำนักงาน กสทช.อยู่ระหว่างการจัดระบบงานธุรการและเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการตามระเบียบนี้

ทั้งนี้ สำนักงานศาลยุติธรรม เป็นผู้ติวเข้มให้บุคลากรกสทช.ทั่วประเทศ ด้วยการฝึกอบรมและสร้างความคุ้นเคยกับวิธีการไกล่เกลี่ย เพื่อเตรียมรับข้อพิพาทและมุ่งคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเต็มที่ เพื่อให้คู่กรณีทราบว่า ถ้าร้องเรียนเข้ามายัง กสทช. เกี่ยวกับข้อพิพาทมือถือแล้วจะมีระบบในการทำงานอย่างไร สร้างความมั่นใจในระบบ บริหารที่ครบวงจร โดยมีบุคลากรให้คำแนะนำแก่ผู้ร้องเรียน มีการจัดห้องไกล่เกลี่ยอย่างเป็นระบบและเน้นบรรยากาศที่ผ่อนคลายเป็นมิตรระหว่างกันเพื่อนำไปสู่การหาทางออกร่วมกัน ดังนั้นจึงควรแยกประเภทข้อพิพาทเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการข้อพิพาทที่ร้องเรียนเข้ามายัง กสทช.

"เมื่อมีการเปิดให้บริการ 3 จี อย่างเต็มรูปแบบแล้ว คาดว่าจะมีข้อพิพาทมือถือเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ดังนั้น กสทช.จำเป็นจะต้องตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยเพื่อให้มีการบังคับใช้ระเบียบไกล่เกลี่ยของกสทช.โดยเร็ว เพื่อรองรับปริมาณเรื่องร้องเรียนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว" นายสุทธิพลกล่าว

นายสุทธิพล กล่าวว่า กระบวนการศาลยุติธรรมก็มีการต่อยอดระบบไกล่เกลี่ยคดีและระงับข้อพิพาทคดีไปสู่การตั้งศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี ส่งผลให้ศาลยุติธรรมบริหารจัดการคดีโดยไม่ต้องเข้าสู่สารบบได้ปีละกว่า 1 แสนคดี ซึ่ง กสทช. เชื่อมั่นว่า กลไกนี้จะช่วยรองรับเรื่องร้องเรียนในยุค 3 จี อย่างได้ผล โดยจะดำเนินการในเรื่องนี้ควบคู่ไปกับการปรับปรุงกลไกรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค

บทความแนะนำ