ไทย-มาเลย์เพิ่มค้าชายแดน

  • วันที่ 16 ธ.ค. 2555 เวลา 12:41 น.

ไทย-มาเลย์เพิ่มค้าชายแดน

ไทย-มาเลย์จับมือสร้างสะพานเชื่อมชายแดน 2 แห่ง กระตุ้นค้าขาย เร่งเปิดด่านอีกแห่ง

กระทรวงการต่างประเทศจัดประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย ระดับรัฐมนตรี (เจดีเอส) ครั้งที่ 3 และการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-มาเลเซีย (เจซี) ครั้งที่ 12 ที่ จ.ภูเก็ต โดยฝ่ายไทยมีนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน ด้านมาเลเซียมี นายดาโต๊ะ ซรี อานีฟาห์ บิน ฮัจญี อามาน รมว.ต่างประเทศมาเลเซีย เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน เพื่อหารือถึงความร่วมมือด้านต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยและมาเลเซีย

นายสุรพงษ์ แถลงว่า สองฝ่ายตกลงที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างแนวชายแดนเพื่อเชื่อมโยงโครงสร้างขั้นพื้นฐาน เส้นทางคมนาคม โดยจะมีการก่อสร้างสะพาน 2 แห่งพร้อมกัน ระหว่าง อ.ตากใบ-เปิงกาลันกูโบร์ และ อ.สุไหงโกลก–รันเตาปันยัง คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ปี 2557 โดยใช้งบจากทั้งสองฝ่าย เชื่อว่าสะพานทั้งสองแห่งจะกระตุ้นให้เกิดการค้าขายกันมากยิ่งขึ้น

ทั้งสองฝ่ายยังเล็งเห็นประโยชน์การเปิดด่าน อ.สะเดา จ.สงขลา-บูกิตกายูฮิตัม รัฐเกดะห์ โดยฝ่ายไทยต้องการเร่งให้เปิดด่านเพื่อเชื่อมโยงและส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีด่านบ้านประกอบ-ดูเรียนดูหลา ซึ่งทางมาเลเซียได้พัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจระดับหนึ่งแล้ว คาดว่าด่านนี้จะสามารถเปิดใช้ได้ในเดือน ก.พ. 2556

สำหรับผลการประชุมเจซี สองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมมือเรื่องการค้าการลงทุนระหว่างกัน ซึ่ง 70% เป็นการค้าการลงทุนชายแดน รวมทั้งได้ตกลงที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกัน ซึ่งที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปมาเลเซีย 1.4 ล้านคนต่อปี ขณะที่นักท่องเที่ยวมาเลเซียมาไทย 2.5 ล้านคนต่อปี ทางมาเลเซียจึงเสนอให้เปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางรถไฟ เริ่มจากปาดังเบซาร์-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ รวมทั้งมีการตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อปรับปรุงระบบตรวจคนเข้าเมือง และเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกัน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ