รมว.อุตฯยันปลด"พยุงศักดิ์"ไม่ถูกต้อง

วันที่ 29 พ.ย. 2555 เวลา 17:04 น.
รมว.อุตฯยันปลด"พยุงศักดิ์"ไม่ถูกต้อง
รมว.อุตสาหกรรม ระบุ การปลดผู้บริหารส.อ.ท. และตั้ง "สันติ" ขึ้นประธาน ไม่เป็นไปตามข้อบังคับ ลั่นปัญหาจบก่อนประชุมกกร.

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รมว.อุตสาหกรรม กล่าวภายหลังนายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยนายสมมาต ขุนเศษฐ เลขาธิการ ส.อ.ท. นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ รองประธาน ส.อ.ท. และสมาชิกจำนวนหนึ่ง เข้าพบเพื่อชี้แจงปัญหาความขัดแย้งภายใน ส.อ.ท. ว่า ได้ขอให้ทำเอกสารชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อส่งให้คณะทำงานฝ่ายกฎหมายของกระทรวงนำข้อมูลของทั้งสองฝ่ายไปพิจารณา เบื้องต้นพบว่ายังมีความเห็นต่างเกี่ยวกับกระบวนการปลดนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล และตั้งนายสันติ วิลาสศักดานนท์ ที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับ และ พ.ร.บ.ส.อ.ท.

อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายยืนยันตรงกันว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องการบริหารงานภายใน ส.อ.ท. ไม่เกี่ยวข้องกับการปรับขึ้นค่าแรง 300 บาท และต้องการให้ปัญหาจบลงโดยเร็ว เพราะอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจะเร่งประสานปัญหาความขัดแย้งให้จบโดยเร็ว คาดว่าจะได้ข้อสรุปก่อนการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. เมื่อผลสรุปออกมาแล้วทุกฝ่ายต้องยอมรับ เพราะยึดข้อบังคับและ พ.ร.บ.ส.อ.ท. เป็นหลัก และเรื่องนี้คณะรัฐมนตรีมีความเป็นห่วง และกำชับให้ตนในฐานะกำกับดูแล ส.อ.ท. เข้ามาดูแลปัญหาให้คลี่คลาย เพื่อไม่ให้บั่นทอนการพัฒนาเศรษฐกิจ

“อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลที่ได้รับในเบื้องต้น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ส.อ.ท. ครั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 18 ของ พ.ร.บ.ส.อ.ท. ยังไม่เข้าเงื่อนไขมาตรา 33 ที่ให้อำนาจรัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี พิจารณาถอดถอนผู้บริหาร ส.อ.ท.” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว

ด้านนายธนิต กล่าวว่า ต้องการให้รมว.อุตสาหกรรม ทราบข้อมูลฝ่ายตนด้วย นอกเหนือจากข้อมูลฝ่ายนายพยุงศักดิ์ ซึ่งยืนยันว่าปัญหาของ ส.อ.ท. ขณะนี้ไม่ใช่ปัญหาระหว่างบุคคล แต่เป็นปัญหาระหว่างกลุ่มทุนที่สนับสนุนนายพยุงศักดิ์ กับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรง 300 บาท โดยยอมรับว่าวานนี้ (28 พ.ย.) นายพยุงศักดิ์ ได้ส่งตัวแทนมาเจรจากับฝ่ายตน ซึ่งถือเป็นท่าทีที่ดี แต่หากต้องการให้เกิดบรรยากาศที่ดีขึ้น นายพยุงศักดิ์ ควรถอนกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจออกจากสำนักงาน ส.อ.ท. ก่อน และต้องการให้นายพยุงศักดิ์ ชี้แจงกับสมาชิกให้ชัดเจนว่าการยืนยันจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปใช้กฎหมายใดมารองรับ และกระบวนการเลือกตั้งนายสันติ ผิดกฎหมายข้อใด

นายธนิต กล่าวว่า ไม่ต้องการให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงปัญหาภายใน ส.อ.ท. เพราะจะยิ่งทำให้เกิดความเสื่อมเสีย โดยเฉพาะการขอกำลังตำรวจจากสำนักนายกรัฐมนตรีเข้ามารักษาพื้นที่ รวมถึงการที่นายพยุงศักดิ์ อ้างว่าได้รับการสนับสนุนจากน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ยืนยันว่า ไม่คัดค้านนโยบายขึ้นค่าแรง 300 บาท เพราะเป็นนโยบายที่ได้ประกาศออกไปแล้ว และหลังจากนี้ทางกลุ่มตนจะเร่งหามาตรการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ เพื่อนำเสนอรัฐบาลพิจารณาแนวทางให้การช่วยเหลือต่อไป

ส่วนนายสมมาต กล่าวว่า รมว.อุตสาหกรรมยืนยันว่าจะไม่มีการเมืองเข้ามาแทรกแซงปัญหาภายใน ส.อ.ท. ส่วนการให้ฝ่ายกฎหมายเข้ามาพิจารณาข้อมูลของทั้งสองฝ่ายไม่ใช่การฟันธงว่าฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิด แต่จะใช้ประกอบการพิจารณาว่าจะหาทางออกให้กับเรื่องนี้อย่างไร