เตรียมเซ็นขายข้าวจีนไม่กำหนดปริมาณ-เวลา

วันที่ 20 พ.ย. 2555 เวลา 20:32 น.
เตรียมเซ็นขายข้าวจีนไม่กำหนดปริมาณ-เวลา
จับตาเอ็มโอยู 3 ฉบับรับเวิน เจีย เป่า มติครม.แก้ไขนาทีสุดท้าย ขายข้าวไม่กำหนดสต็อกไม่กำหนดกรอบเวลา ตามข้อเสนอจีน

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 พ.ย.ซึ่งมี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ผ่านความเห็นชองร่างความตกลงหลายฉบับเพื่อรองรับการมาเยือนของนายเหวิน เจีย เป่า นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 21 พ.ย.ที่จะมีการลงนามกันที่ทำเนียบรัฐบาล

บันทึกความเข้าใจฉบับที่น่าสนใจที่สุดเห็นจะเป็น 1. ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน  ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศได้มีการปรับเนื้อหาร่างบันทึกความเข้าใจฯ ตามข้อเสนอของรัฐบาลจีน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ข้าวภายในประเทศ รวมทั้งข้อผูกพันการเปิดตลาดข้าวภายใต้องค์การค้าโลกหรือ WTO  ของรัฐบาลจีน  โดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีหลักการ เนื้อหาสาระเหมือนกับบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับเดิมที่ ครม. ได้อนุมัติ กระทรวงพาณิชย์  เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2555

อย่างไรก็ตาม ร่างบันทึกความเข้าใจที่มีการปรับแก้ไขล่าสุดผ่านที่ประชุมครม.เมื่อวันที่ 20 พ.ย. กลับไม่มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน จากการตรวจสอบเป็นการแก้ไข การขายข้าวแบบจีทูจีโดยไม่ระบุปริมาณและกรอบเวลา จากมติครม.เดิมกำหนดให้ขายข้าวแบบจีทูจี ปีละ 5 ล้านตันเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2558  

ทั้งนี้ ตามกำหนดการเวลา 10.05 น. ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบฯ นายกฯจีนและนายกฯไทยจะเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความตกลง  ณ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี จากนั้นจะมีการแถลงข่าวร่วมระหว่างนายกฯทั้งสองประเทศ  พร้อมกันนี้ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ จะแถลงชี้แจงการแก้ไขเอ็มโอยูด้วย    

2.ร่างบันทึกความตกลงด้านการศึกษาไทย – จีน  ฉบับใหม่ สาระสำคัญของความร่วมมือระหว่างกัน  อาทิ การจัดตั้งสายด่วน ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองฝ่าย การแลกเปลี่ยนการเยือน ความร่วมมือด้านการฝึกอบรมและด้านการศึกษาวิจัยรวมทั้งการสื่อสารในระดับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลของคู่ภาคี

3. การจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการกระชับความร่วมมือ  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของสองฝ่ายและส่งเสริมการประสานงาน การหารือ และความร่วมมือระหว่างกัน      

บทความแนะนำ