"เจริญ"ส่งต่อรุ่น2คุมทีซีซีกรุ๊ป

วันที่ 15 พ.ย. 2555 เวลา 11:32 น.
"เจริญ"ส่งต่อรุ่น2คุมทีซีซีกรุ๊ป
เจ้าสัวเจริญฯ ส่งไม้ต่อ 5 ธุรกิจหลักทีซีซี กรุ๊ป สุ่รุ่น 2 ตระกูลสิริวัฒนภักดี พร้อมเดินหน้าซีเอสอาร์ต่อเนื่องปี 2556

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น หรือ ทีซีซี กรุ๊ป เปิดเผยว่า แนวทางการดำเนินธุรกิจในกลุ่มทีซีซี กรุ๊ป นับจากนี้ได้มอบนโยบายให้รุ่น 2 ของตระกูลสิริวัฒนภักดี เป็นผู้รับผิดชอบและบริหารกิจการ โดย ทีซีซี กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจใน 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ ธุรกิจเครื่องดื่ม ธุรกิจการเงิน กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มเกษตรอุตสาหกรรม

“ในทั้ง 5 กลุ่มธุรกิจจากนี้ จะให้ความสำคัญทั้งหมด แต่จะมอบให้รุ่น 2 ดูแล” นายเจริญ กล่าว

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ ภายใต้ทีซีซี กรุ๊ป จะยังให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคม (ซีเอสอาร์) อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” ที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ซึ่งในปีนี้ใช้ชื่อว่า “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว 13 ปีบนเส้นทางที่ไทยเบฟมอบความอบอุ่น” แจกผ้าห่ม 2 แสนผืน ใช้งบรวม 50 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตลอด 12 ปีที่ผ่านมา ไทยเบฟฯ ใช้งบรวมกว่า 450 ล้านบาท แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวในพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอากาศหนาวไปแล้ว 2.6 ล้านผืน ซึ่งในปีนี้บริษัทได้ส่งมอบผ้าห่มให้กับ นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานผู้รับมอบในพิธีมอบผ้าห่ม

ด้านนายวิเชฐ ตันติวานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ กล่าวว่า ในปี 2556 ไทยเบฟฯ เตรียมเพิ่มงบประมาณด้านซีเอสอาร์เพื่อขยายการให้ช่วยเหลือด้านสังคมอีก 2 รูปแบบ คือ ภัยน้ำท่วมและภัยแล้ง โดยเป็นแนวคิดของนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากปกติใช้งบซีเอสอาร์ปีละ 200-300 ล้านบาท