ไทย-มาเลเซียขยายความร่วมมือฮาลาล-ยาง

  • วันที่ 14 พ.ย. 2555 เวลา 20:13 น.

ไทย-มาเลเซียขยายความร่วมมือฮาลาล-ยาง

ไทย-มาเลย์ เตรียมประชุม JTC ต้นปีหน้า เน้นร่วมพัฒนาสินค้าฮาลาล และยางพารา หลังเจรจาเบื้องต้นราบรื่น

นายบุญทรง  เตริยาภิรมย์  รมว.พาณิชย์  เปิดเผยผลการหารือทวิภาคีกับ ดาโต๊ะ ศรี มุสตาฟา โมฮัมเหม็ด รัฐมนตรีกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมของมาเลเซียว่า ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มูลค่าการค้าระหว่างไทยและมาเลเซียขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน อีกทั้งรัฐบาลไทยมีนโยบายสร้างความสัมพันธ์และขยายการค้าการลงทุนในประเทศแถบตะวันออก โดยเฉพาะจีน อินเดีย และตะวันออกกลาง การที่มาเลเซียมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตะวันออกกลาง จึงเป็นโอกาสดีที่ไทยและมาเลเซียจะขยายการค้าลงทุนกับประเทศดังกล่าว

นายบุญทรง กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลมาเลเซียสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล เช่นเดียวกับพื้นที่ภาคใต้ของไทยมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมฮาลาล จึงได้ร่วมจัดสัมมนา“Malaysia-Thailand Bilateral Cooperation and Business Opportunities in Halal”ขึ้น เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยรัฐบาลมาเลเซียต้องการเห็นความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลระหว่างกันมากขึ้น ทั้งในรูปแบบความร่วมมือภาครัฐ (G to G) และความร่วมมือภาคเอกชน (B to B) รวมทั้งเสนอให้ไทยเข้าไปร่วมลงทุนแบบ Joint Venture ในเขตอุตสาหกรรมฮาลาล (Halal Park) ของมาเลเซียด้วย

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องให้จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ครั้งที่ 2 หลังจากที่ว่างเว้นมาตั้งแต่ปี 2548 โดยมาเลเซียขอให้ไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งไทยได้ตอบรับและเสนอให้จัดประชุมช่วงต้นปีหน้า ที่จังหวัดเชียงใหม่  โดยเบื้องต้นเสนอหารือแนวทางความร่วมมือ 6 สาขา ได้แก่ ยางพารา น้ำมันและก๊าซ พลังงาน ยานยนต์ ข้าวและน้ำตาล และอุตสาหกรรมฮาลาล โดยเฉพาะความร่วมมือในสาขายางพารา ซึ่งมาเลเซียเสนอให้ไทยร่วมมือผลักดันโครงการจัดตั้งอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปยางพารา (rubber city) ด้วย

ทั้งนี้ มาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยในอาเซียน โดยในปี 2554 ไทยกับมาเลเซียมีมูลค่าการค้ารวม 749,794 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.13% จากปี 2553 สำหรับการค้าชายแดนมีมูลค่ารวม 560,655 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.17% จากปี 2553

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ