ชัชชาติสั่งโครงการใช้งบมากเน้นกู้เป็นหลัก

วันที่ 05 พ.ย. 2555 เวลา 16:32 น.
“ชัชชาติ” สั่ง หน่วยงานจัดงบปี 57 ระบุใช้เงินเยอะดันเข้าพ.ร.บ.เงินกู้  ส่วนงบน้อยชงเข้างบปกติ

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์  รมว. คมนาคม เปิดเผยว่า ในที่ประชุมการจัดทำงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2557 ได้สั่งให้หน่วยงานไปจัดแผนงานการใช้งบประมาณ โดยโครงการใดที่ใช้งบน้อยให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณางบประมาณตามปกติ ส่วนโครงการที่ใช้เงินจำนวนมาก จะต้องใช้งบประมาณตามพ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท

“โครงการที่จัดอยู่ในงบเงินกู้ ส่วนใหญ่ต้องเป็นโครงการที่ใช้เงินจำนวนมาก และเป็นโครงการที่มีการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในส่วนของงบเงินกู้จะมีการหารือกับกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงการคลัง ซึ่งในที่ประชุมทางสำนักงบประมาณได้ขอให้หน่วยงานต่างๆ เตรียมตัวเรื่องการเวนคืนที่ดิน และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม”นายชัชชาติกล่าว

นายชัชชาติ กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การทำงานเรื่องการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้จะต้องเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) วางไว้เพื่อบูรณาการประเทศ เพื่อให้ไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง จากปัจจุบันที่มีรายได้ต่อหัวประมาณ 4,000 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี หรือประมาณ  120,000 บาทต่อคนต่อปี ปรับสูงขึ้นเป็น 12,000 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี หรือ 360,000 บาทต่อคนต่อปี เช่นเดียวกับประเทศที่มีรายได้สูง

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของคณะกรรมการ หรือบอร์ดของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งนั้น อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบางส่วน เนื่องจากบอร์ดการท่าเรือแห่งประเทศไทย(กทท.) ได้ลาออกแล้ว ส่วนบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) จะต้องเพิ่มบอร์ดที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น