หอการค้าไทยขอแค่การเมืองนิ่ง

วันที่ 31 ต.ค. 2555 เวลา 16:22 น.
ประธานกรรมการหอการค้าไทย ชี้ ปรับครม.ไม่กระทบเศรษฐกิจ ขอเพียงการเมืองนิ่ง สร้างความเชื่อมั่น

นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย   กล่าวว่า ไม่มีความเห็นเรื่องตัวรัฐมนตรีสำหรับการปรับครม.ใหม่ ซึ่งขอดูผลงานที่จะออกมาดีกว่า  เนื่องจาก หลายคนตนเองก็ไม่รู้จัก แต่เชื่อว่าทุกรัฐมนตรีก็ต้องทำงานตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในส่วนของภาคเอกชนขอเพียงว่าให้การเมืองนิ่งก็เพียงพอ เพื่อให้ต่างประเทศเกิดความเชื่อมั่น ซึ่งในส่วนการอภิปรายถือว่าเป็นกลไลของรัฐสภาที่จะตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเชื่อว่าไม่กระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจ

สำหรับปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติที่สหรัฐอเมริกานั้น นายพงษ์ศักดิ์กล่าวว่าไม่กระทบต่อภาคการค้าของไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่าเรือในการขนส่ง เนื่องจากมีหลายท่า ขณะเดียวกันหลังภัยพิบัติพ้นไปเริ่มกลับสู่ภาวะปกติ เชื่อว่าจะมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นเพื่อการฟื้นตัว และไทยจะได้อานิสงส์จากกำลังซื้อเหล่านั้น