ม.หอการค้าหนุนเดินหน้า3จีรับอาเซียน

วันที่ 23 ต.ค. 2555 เวลา 11:45 น.
ม.หอการค้าชี้ไม่มีเหตุผล3จีต้องล่าช้าออกไปต้องเดินหน้าต่อเพราะจำเป็นต่อธุรกิจรับประชาคมอาเซียน

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทำให้การออกใบอนุญาต 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ต้องล่าช้าออกไป ซึ่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะต้องเดินหน้าต่อหลังจากได้จัดประมูล 3G เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพราะเทคโนโลยี 3G มีส่วนสำคัญและมีความจำเป็นต่อภาคธุรกิจ ที่จะใช้เป็นแต้มต่อในการแข่งขัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยต้องก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 เรื่องของเทคโนโลยีจึงถือว่ามีความสำคัญ ส่วนกรณีที่กสทช.จะมีการกำกับดูแลอัตราค่าบริการทั้งประเภทเสียงและข้อมูล ของบริการ 3G ให้ลดลง ไม่น้อยกว่า 15-20 เปอร์เซ็นต์ ของอัตราค่าบริการในปัจจุบันด้วย ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ผู้บริโภคจะใช้ราคาค่าบริการที่ถูก และมีคุณภาพ