รัฐเท100ล้านปั้นดีไซเนอร์ไทย

วันที่ 11 ต.ค. 2555 เวลา 12:20 น.
รัฐเท100ล้านปั้นดีไซเนอร์ไทย
รัฐจัดงบประมาณ 100 ล้านบาทจ้างดีไซน์จากต่างประเทศช่วยพัฒนานักออกแบบไทย-แบรนด์สินค้า

นลินี
นลินี

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. นางนลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นเทรนด์การออกแบบของโลก ภายใต้แนวคิดการปรับใช้เทรนด์การออกแบบข้ามอุตสาหกรรม ปี 2014 หรือ OKMD Global Trend Symposium : The Design Crossover Trends 2014

นางนลินีกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นเมืองแฟชั่นในระดับสากล เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยได้จัดสรรงบประมาณให้กระทรวงอุตสาหกรรม 100 ล้านบาท ดำเนินการจ้างดีไซเนอร์ระดับโลกจากต่างประเทศมาช่วยพัฒนานักออกแบบของไทย รวมไปถึงการพัฒนาช่างเย็บ แบรนด์สินค้า และการจัดกิจกรรมเดินแฟชั่น โดยวางแผนให้พื้นที่ราชประสงค์และสยามพารากอน เป็นศูนย์กลางการจัดเวทีเดินแฟชั่น

“การประชุมในครั้งนี้ จะเป็นเวทีถ่ายทอดความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของตลาดเพื่อการวางแผน ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการและนักวิชาชีพ ซึ่งผู้ประกอบการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ ออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด และยกระดับคุณภาพการทำงานของอุตสาหกรรมแฟชั่นให้ขยายตัวออกไปได้อีกในระยะ ยาว”นางนลินี กล่าว

สำหรับการประชุม ระดมความคิดเห็นเทรนด์การออกแบบของโลกเกิดจากการที่นวัตกรรมด้านเทรนด์สีได้ ถูกนำไปปรับใช้ในอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์มากขึ้น และข้อมูลเทรนด์ถูกนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ รวมทั้งยังเกิดกิจกรรมชุมนุมนักคิดด้านเทรนด์สีและวัสดุเพิ่มขึ้นทั่วโลก ดังนั้น สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จึงริเริ่มจัดการประชุมขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2555 เพื่อเผยแพร่และขยายผลข้อมูลที่เหมาะสมให้แก่ภาคธุรกิจ นักออกแบบในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภาคการศึกษา และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง