ศาลปกครองนัดไต่สวนประมูล3จี11ต.ค.

วันที่ 10 ต.ค. 2555 เวลา 15:35 น.
ศาลปกครองนัดไต่สวนประมูล3จี11ต.ค.
ศาลปกครองนัดไต่สวนคำร้องนักวิชาการยื่นแก้เกณฑ์ประมูล 3จี 11 ต.ค. บ่ายโมง กสทช.เผยพร้อมชี้แจงทุกประเด็น

อนุภาพ
อนุภาพ

นายอนุภาพ ถิรลาภ นักวิชาการอิสระด้านโทรคมนาคม เปิดเผยว่า  ในวันที่ 11 ต.ค. เวลา 13.00 น. ศาลปกครองกลางนัดไต่สวนฉุกเฉินเพื่อพิจารณาคำขอคุ้มครองชั่วคราว หลังจากที่ได้ยี่นฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เมื่อวันที่ 10 ต.ค. ที่จัดประมูลใบอนุญาตให้บริการ หรือ ไลเซ่นส์ 3 จี 2.1 กิกะเฮิร์ตซ  ขัดกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 47 

ทั้งนี้ เพราะไม่ได้จัดสรรคลื่นความถี่โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่ โดยยื่นห้องใน 3 ประเด็น คือ การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาที่จะได้รับบริการที่จะต้องครอบคลุมประชาชนทั้งประเทศในระยะเวลาที่ทัดเทียมกัน แต่กสทช. กำหนดเพียง 80% ใน 4 ปี การกำหนดคุณภาพในการให้บริการที่ไม่ได้เป็นตามมาตรฐาน  รวมทั้งไม่ได้กำหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงที่ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บได้ ส่งผลให้ผู้ใช้บริการอาจถูกเรียกเก็บในราคาแพง

นายอนุภาพ กล่าวว่า การฟ้องร้องครั้งนี้ต้องการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนจริงๆ ไม่ได้มีบริษัทเอกชนใดให้การสนับสนุนและไม่ได้ต้องการขัดขวางการประมูล 3 จี แต่อย่างใด

นอกจากนายอนุภาพแล้ว ยังมีสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภคยื่นฟ้องในวันเดียวกัน กรณีเห็นว่า บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค เป็นต่างด้าว แต่กสทช.ให้ผ่านเข้ารอบประมูลในวันที่ 16 ต.ค. จึงขอให้ศาลคุ้มครองและตรวจสอบสถานะของดีแทค เนทเวอร์คก่อน

ขณะที่ในวันที่ 15 ต.ค. นายพิราม เกษมพงษ์ อดีตสหภาพแรงงานวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที เตรียมยื่นฟ้องศาลปกครองเช่นเดียวกันกรณีที่ผู้ให้บริการรายเดิมยังไม่ได้โอนทรัพย์สินให้กับทีโอทีตามสัญญา สร้าง โอน ให้บริการ  และ นานยบุญชัย รุ่งเรืองพิศาลสุข ตัวแทนผู้บริโภคจะยื่นฟ้องเรียกร้องให้กำหนดค่าบริการเหมาจ่าย 3 จี ในอัตรา 250 บาทต่อเดือน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. กล่าวว่า กสทช.พร้อมชี้แจงในทุกประเด็น แต่หากศาลไม่มีคำสั่งใดๆ ให้ชะลอ หรือ หยุดการประมูลในวันที่ 16 ต.ค. ทางกสทช.ก็ยังคงจัดการประมูลตามแผนที่วางไว้เดิม  ซึ่งการยื่นฟ้องของนักวิชาการหรือผู้บริโภคเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้อยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม ในทุกประเด็นที่กสทช.ถูกฟ้องนั้น ได้เตรียมการรับมือไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่หากมีการยื่นฟ้องที่เกินขอบเขตหรือขัดขวางเมื่อการประมูลเกิดขึ้นไปแล้ว กสทช.สามารถฟ้องกลับได้เช่นกัน

ด้าน สมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค นำโดย นายประหยัด เสนวิรัช นายกสมาคมฯ ได้ยื่นฟ้อง กสทช. ต่อศาลปกครอง เพื่อให้เพิกถอนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลใบอนุญาต3จี

ทั้งนี้สมาคมระบุเหตุผลว่า บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัดมีนายจอน ทราวิส เอ็ดดี้ หรือ นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ สัญชาติอเมริกัน ซึ่งเป็นคนต่างด้าว เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท จึงมีลักษะเป็นการมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดทิศทางการบริหารได้ ดังนั้นจึงขอให้ศาลมีคำสั่งไต่สวนฉุกเฉิน และกำหนดวิธีการคุ้มครองชั่วคราว โดยต้องการให้ศาลมีคำสั่งห้ามเปิดการประมูล 3G ที่ กสทช. จะจัดขึ้นในวันที่ 16 ต.ค.