logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
กระทรวงอุตฯอนุมัติโครงการ ฟื้นฟูน้ำท่วม

กระทรวงอุตฯอนุมัติโครงการ ฟื้นฟูน้ำท่วม

10 ตุลาคม 2555

คณะอนุฯฟื้นฟูโครงการน้ำท่วม อนุมัติส่งเสริมการลงทุนฟื้นฟูกิจการจากอุทกภัย 17 โครงการ มูลค่า 7,653 ล้านบาท ขอขยายกิจการในพื้นที่เสี่ยงอีก 7 โครงการมูลค่า 2,719 ล้านบาท

คณะอนุฯฟื้นฟูโครงการน้ำท่วม อนุมัติส่งเสริมการลงทุนฟื้นฟูกิจการจากอุทกภัย 17 โครงการ มูลค่า 7,653 ล้านบาท ขอขยายกิจการในพื้นที่เสี่ยงอีก 7 โครงการมูลค่า 2,719 ล้านบาท

ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัย ครั้งที่ 5 ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติการขอรับส่งเสริมการลงทุนรวม 24 โครงการ วงเงินลงทุน 1.03 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นการอนุมัติภายใต้มาตรการเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัยรวม 17 โครงการ เงินลงทุน 7,653 ล้านบาท และการอนุมัติภายใต้มาตรการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนใหม่หรือขยายการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปทุมธานี รวม 7 โครงการ มูลค่า 2,719 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการที่ได้รับการอนุมัติฟื้นฟูการลงทุนจำนวน 17 โครงการ มี 16 โครงการยังตั้งกิจการในพื้นที่เดิม มีเพียง 1 โครงการ ได้แก่ บริษัทอดัมแพค (ประเทศไทย) ผลิตผลิตภัณฑ์เคลือบด้วยพลาสติก และสิ่งพิมพ์ต่างๆ วงเงินลงทุน 264 ล้าบาท ย้ายที่ตั้งจากนิคมฯ บ้านหว้า (ไฮเทค) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปอยู่ที่นิคมฯอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

ขณะที่การอนุมัติโครงการการลงทุนใหม่ หรือขยายการลงทุนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี มีจำนวน 7 โครงการ ประกอบด้วย บริษัทอิชิซากิ (ไทยแลนด์) ขยายกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป เงินลงทุน 40 ล้านบาท ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ บริษัทซันเคียว คาเนฮิโร (ประเทสไทย) ขยายกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เงินลงทุน 317.5 ล้านบาท ที่นิคมฯบ้านหว้า บริษัทคาทายาม่า แอ็ดวานซ์ พรีซิชั้น (ประเทศไทย) ขยายกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป มูลค่า 50 ล้านบาท ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

บริษัทโตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) ขยายกิจการผลิตเครื่องปรับอากาศ เงินลงทุน 2,050 ล้านบาท ที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี บริษัทเอวี อินดัสตรี ขยายกิจการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก มูลค่า 49 ล้านบาท ที่นิคมฯบางปะอิน บริษัทโกมูยา (ไทยแลนด์) ขยายการผลิตชิ้นส่วนยางสังเคราะห์ มูลค่า 10 ล้านบาท ที่เขตอุตสาหกรรมนวนคร และบริษัทนวนคร ขยายกิจการผลิตประปาหรือน้ำเพื่ออุตสาหกรรม มูลค่า 203 ล้านบาท ที่เขตอุตสาหกรรมนวนคร

สำหรับโครงการที่ยื่นขอใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้มาตรการเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัยมีจำนวนทั้งสิ้น 136 โครงการ มูลค่า 1.13 แสนล้านบาท แบ่งเป็นโครงการในนิคมฯบางปะอิน 17 โครงการ นิคมฯบ้านหว้า 15 โครงการ นิคมฯสหรัตนนคร 3 โครงการ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 55 โครงการ เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์ 2 โครงการ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 4 โครงการ และเขตอุตสาหกรรมนวนคร 21 โครงการ

ทั้งนี้สามารอนุมัติโครงการฟื้นฟูไปแล้วจำนวน 80 โครงการ มูลค่ารวม 3.8 หมื่นล้านบาท และโครงการขยายการลงทุน 12 โครงการ มูลค่า 1.1 หมื่นล้านบาท  เหลือโครงการค้างอนุมัติอีก 69 โครงการ โดยนัดประชุมพิจารณาครั้งต่อไปในวันที่ 25 ต.ค. 2555

“นักลงทุนยังคงมั่นใจลงทุนในพื้นที่เดิม และมีโครงการทยอยยื่นเข้ามาเรื่อยๆ ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะหมดอายุภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2555 โดยขณะนี้กำลังรอดูว่าหากโรงงานในนิคมฯสหรัตนนครยื่นเข้ามาครบเมื่อไหร่ จะเท่ากับความเชื่อมั่นกลับมาสู่ปกติแล้ว”ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ กล่าว