นักวิชาการยื่นแล้วระงับประมูล3จี

วันที่ 10 ต.ค. 2555 เวลา 10:50 น.
นักวิชาการยื่นแล้วระงับประมูล3จี
นักวิชาการยื่นศาลปกครองแล้ว ร้องขอคุ้มครองชั่วคราวปรับเกณฑ์ก่อนเปิดประมูล3จี

นายอานุภาพ ถิรลาภ นักวิชาการอิสระด้านโทรคมนาคม ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองว่าการกำหนดหลักเกณฑ์การประมูลใบอนุญาต 3G ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เนื่องจากทำให้ประชาชนเสียประโยชน์ โดยได้ขอให้ศาลฯไต่สวนฉุกเฉินเพื่อมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ กสทช.ปรับปรุงกฎเกณฑ์การประมูลเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภคก่อนที่จะมีการเปิดประมูลใบอนุญาต 3จี

นายอานุภาพ ระบุว่า กฎเกณฑ์ที่ กสทช.กำหนดไว้ในการเปิดประมูล 3จี ยังมีข้อบกพร่องในหลายประเด็น เช่น 1. พื้นที่ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้ไปดำเนินการนั้น กสทช.กำหนดไว้ว่าจะต้องให้บริการครอบคลุมพื้นที่ 50% ใน 2 ปีแรก และ 80% ภายใน 4 ปี แต่สำหรับอีก 20% กลับไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเห็นว่าไม่ถูกต้อง

2.คุณภาพการให้บริการ ไม่มีการกำหนดการดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาสัญญาณล่มทั้งที่เป็นเรื่องจำเป็น ขณะที่ประเทศอูกันดากำหนดหลักเกณฑ์เรื่องนี้ไว้ว่าผู้ให้บริการจะต้องเกิดปัญหาสัญญาณล่มไม่เกิน 5% 3. เรื่องความเร็วของบริการ 3จี ไม่มีการกำหนดดาวน์โหลดสปีดขั้นต่ำเอาไว้ ซึ่งอาจจะทำให้การใช้บริการไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

และ 4.เรื่องราคา เมื่อ กสทช.ไม่ได้กำหนดราคาขั้นสูงเอาไว้ ก็อาจจะเกิดปัญหาตามมาในอนาคต เพราะอาจจะเป็นเงื่อนไขให้ผู้ให้บริการไม่ยอมดำเนินการเหมือนปัจจุบันที่ผู้ใช้บริการระบบพรีเพดก็เผชิญปัญหาในลักษณะนี้อยู่ เช่น ปัญหาที่ทำให้ผู้บริโภคเสียเปรียบอยู่ตลอดเวลา

ส่วนกรณีที่ กสทช.ระบุว่า หากตนเองมายื่นฟ้องทั้งๆที่รู้อยู่แล้วว่าจะทำให้การประมูลใบอนุญาต 3จี ล่าช้าออกไปและจะต้องมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายนั้น นายอานุภาพ กล่าวว่า เป็นสิทธิของ กสทช.ที่จะดำเนินการ แต่ขอให้เรื่องนี้สิ้นสุดที่กระบวนการของศาล และให้ศาลเป็นผู้ตัดสิน