อุตฯ3จังหวัดบุกมท.ร้องระงับประกาศผังเมือง

วันที่ 27 ก.ย. 2555 เวลา 20:40 น.
ภาคอุตสาหกรรมลพบุรี-อ่างทอง-สิงห์บุรี โอดผังเมืองไม่สอดคล้องความจริง ขออุทธรณ์ก่อนจัดการใหม่

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. ที่กระทรวงมหาดไทย นายนิยม วรปัญญา สส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย ได้นำตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กว่า 20คน จากจ.ลพบุรี จ.อ่างทอง จ.สิงห์บุรี เพื่อยื่นหนังสือถึงนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยระงับการประกาศใช้ผังเมืองรวมใหม่ของจังหวัด โดยมีนายประชา เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นตัวแทนรับหนังสือ

นายสนอง ปาธนู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า ตัวแทนสภาอุตสาหกรรมต้องการให้มีการปรับปรุงและกำหนดเขตพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมตามความเป็นจริง เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการร่างผังเมืองรวม เพราะพื้นที่ปัจจุบันที่ไม่ได้อยู่ในเขตที่กำหนดไว้ รวมถึงมีผู้ประกอบการไปสร้างโรงงานไว้ก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะขยายโรงงานในอนาคตอีก ซึ่งหากผังเมืองรวมประกาศบังคับใช้ เกรงว่าจะมีผลต่อกิจการที่กำลังทำอยู่ จึงขอให้ระงับประกาศใช้ร่างผังเมืองรวมไว้ก่อน เพื่อกำหนดเขตพื้นที่อุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับความเป็นจริง

ขณะที่ นายประชา กล่าวว่า ร่างผังเมืองรวมใหม่จำเป็นต้องแบ่งพื้นที่ให้ชัดเจน อย่างที่ จ.ระยอง ก็มีการกำหนดพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมเป็นโซนเฉพาะ และจากที่เห็นร่างผังเมืองรวมใหม่ ยอมรับว่าได้จัดเตรียมพื้นที่อุตสากรรมไว้น้อยเกินไป ซึ่งในอนาคตหากมีการร่างผังเมืองรวมใหม่จะต้องร่วมห่ารือกันตั้งแต่ต้น

ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ชี้แจงว่าร่างผังเมืองรวมใหม่ได้ส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปแล้ว ดังนั้น ปัญหาที่จ.ลพบุรีและจ.อ่างทอง จึงต้องพิจารณาเฉพาะราย หากผู้ประกอบการรายใดที่ลงทุนสร้างโรงงานก่อนไว้แล้ว ขอให้ยื่นหนังสือร้องทุกข์มายังกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อทำเรื่องขอยกเว้น ส่วนผู้ประกอบการรายใด กำลังจะมีแผนที่จะลงทุนแต่ยังไมได้สร้างโรงงานนั้น จะต้องปฏิบัติตามร่างผังเมืองรวมใหม่โดยไม่ได้รับการยกเว้น

นายประชา กล่าวต่อว่า ส่วน จ.สิงห์บุรี ก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน แต่ว่าได้มีการประกาศร่างผังเมืองรวมใหม่ไปแล้ว ดังนั้น ให้สภาอุตสาหกรรมนำผลที่หารือในวันนี้ ไปเสนอในที่ประชุมจังหวัด แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้นำข้อสรุปที่ประชุม เพื่อส่งให้กรมโยธาฯดำเนินการต่อไป