logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
กนอ.เตรียมกู้ออมสินสร้างเขื่อน6นิคมฯ

กนอ.เตรียมกู้ออมสินสร้างเขื่อน6นิคมฯ

27 กันยายน 2555

กนอ.เตรียมลงนามเซ็นสัญญาเงินกู้กับธนาคารออมสินวงเงิน 3,500 ล้านบาท สร้างเขื่อน 6 นิคมฯเสี่ยง

กนอ.เตรียมลงนามเซ็นสัญญาเงินกู้กับธนาคารออมสินวงเงิน 3,500 ล้านบาท สร้างเขื่อน 6 นิคมฯเสี่ยง

กนอ.เตรียมกู้ออมสินสร้างเขื่อน6นิคมฯ

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 ก.ย. 2555 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จะลงนามสัญญากรอบวงเงินกู้ระหว่างกนอ.กับธนาคารออมสิน วงเงิน 3,500 ล้านบาท เพื่อนำไปดำเนินการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำถาวรในนิคมอุตสาหกรรมเลี่ยงทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ นิคมฯ ลาดกระบัง นิคมฯบางชัน นิคมฯบางปู นิคมฯ สมุทรสาคร นิคมฯ บางพลี และนิคมฯพิจิตร ซึ่งนิคมฯดังกล่าวอยู่ในการดูแลของกนอ. และจะต้องดำเนินการสร้างแนวป้องกันน้ำถาวรเช่นเดียวกับนิคมฯที่ถูกน้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี

ทั้งนี้ เงื่อนไขเงินกู้ของธนาคารออมสินในวงเงินดังกล่าว มีดอกเบี้ย 0.01% ระยะเวลาการชำระหนี้ 15 ปี ระยะเวลาปลอดการชำระเงินต้น 5 ปี ซึ่งการใช้เงินจริงอาจจะใช้ไม่เต็มวงเงินก็เป็นได้

นายสมคิด แท่นวัฒนกุล รองผู้ว่าการกนอ. กล่าวว่า สำหรับแผนการชำระหนี้ 15 ปี กนอ.คาดว่าจะต้องชำระเงินปีละประมาณ 200-300 ล้านบาท ทำให้กนอ.ต้องมีภาระรายจ่ายเพิ่มมากขึ้น และอาจต้องนำส่งเงินรายได้เข้ากระทรวงการคลังได้ลดน้อยลง โดยแหล่งที่มาของเงินกนอ.จะพิจารณาเพิ่มค่าสาธารณูปโภคภายในนิคมฯ ทั้ง 6 แห่งขึ้น เพราะผู้ประกอบการน่าจะมีส่วนร่วมกันรับผิดชอบ ซึ่งก็ได้ส่งสัญญาณการปรับขึ้นค่าสาธารณูปโภคไปยังผู้ประกอบการแล้ว และทุกฝ่ายก็ยินดีให้ความร่วมมือ

สำหรับอัตราการเพิ่มค่าสาธารณูปโภคยังอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยจะเพิ่มเฉพาะนิคมฯที่ต้องมีการสร้างแนวป้องกันน้ำชั่วคราว จากอัตราปัจจุบันกนอ.จัดเก็บค่าสาธารณูปโภคอยู่ที่ 900-1,000 บาทต่อไร่ต่อเดือน            

ด้านความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างการสร้างแนวป้องกันน้ำถาวรสำหรับ 6 นิคมฯเสี่ยง ได้จัดทำในระบบการประมูลออนไลน์ (อีอ๊อกชั่น)  ขณะนี้ร่างขอบเขตงาน (ทีโออาร์) ได้เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของกนอ.แล้ว ซึ่งจะทำการขายแบบในช่วงวันที่ 8-16 ต.ค. 2555 กำหนดยื่นซองประมูลปลายเดือนต.ค. หลังจากนั้นจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นซอง โดยต้องเป็นผู้มีผลงานการสร้างระบบการป้องกันน้ำท่วม มีประสบการณ์การรับงานมาแล้วมูลค่า 50% ของมูลค่าสัญญา

ทั้งนี้ คาดว่จะเริ่มเซ็นสัญญาทั้ง 6 สัญญาได้กลางเดือยพ.ย.2555 และสามารถเริ่มดำเนินการทำงานได้ทันที โดยกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างไว้ทั้งหมด 240 วัน สำหรับ 5 นิคมฯ ยกเว้นนิคมฯพิจิตร ที่กำหนดไว้ที่ 120 วัน เนื่องจากมีพื้นที่เล็กกว่า หากงานไม่เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดจะมีค่าปรับ 0.1% ของมูลค่าสัญญาต่อวัน ซึ่งงานจะเสร็จประมาณช่วงเดือนมิ.ย. 2556 ก่อนฤดูฝน ส่วนแบบการก่อสร้างได้ให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมาช่วยออกแบบให้ 5 นิคมฯ มีนิคมฯพิจิตรที่กนอ.เป็นผู้ออกแบบเอง

สำหรับวงเงินการก่อสร้างของนิคมฯแต่ละแห่ง ได้แก่ นิคมฯลาดกระบัง 600 ล้านบาท นิคมฯ บางชัน 360 ล้านบาท นิคมฯบางปู 810 ล้านบาท นิคมฯบางพลี 290 ล้านบา นิคมฯ สมุทรสาคร 570 ล้านบาท และนิคมฯพิจิตร 13 ล้านบาท รวมถึงยังมีวงเงินการจัดซื้อชุดป้องกันน้ำติดตั้งเร็ว (บิ๊กแบ็ก) จำนวน 148 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นสัญญาแยกออกไปจากการก่อสร้าง โดยกนอ.จะเป็นผู้ซื้อมาไว้เป็นสมบัติของกนอ.เอง

“ขณะที่ แผนรับมือในปีนี้ กนอ.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความแข็งแรงของคันดินเดิมที่มีอยู่ และซ่อมแซมส่วนที่จำเป็นต้องปรับปรุง เสริมความแข็งแรง รวมถึงเตรียมระบบการระบายน้ำ เครื่องสูบน้ำให้พร้อม” นายสมคิดกล่าว