ฟ้องศาลฯล้มจำนำข้าว

วันที่ 26 ก.ย. 2555 เวลา 12:39 น.
ฟ้องศาลฯล้มจำนำข้าว
27 ก.ย.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ยับยั้งรับจำนำข้าว ชาวนาร้องขึ้นเงิน ธ.ก.ส.ไม่ได้

นายอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวว่า ในวันที่ 27 ก.ย.นี้ นักวิชาการ นักศึกษาจากนิด้า ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ร่วม 100 คน ที่ร่วมลงชื่อจะไปยื่นหนังสือต่อประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้ยับยั้งหรือยุติโครงการรับจำนำข้าว เพราะเห็นว่าขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 84

นายวิเชียร พวงลำเจียก อุปนายกสมาคมชาวนาไทย กล่าวว่า ขณะนี้โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังรอบ 2 ที่รัฐบาลเริ่มดำเนินการมาเกิดปัญหาในหลายจังหวัด เช่น ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับโควตา 5,400 ล้านบาท แต่มีการส่งเงินมาจ่ายชาวนาจริงเพียง 1,470 ล้านบาท ขาดไปอีก 3,930 ล้านบาท ทำให้ชาวนาจำนำข้าวแล้วนำใบประทวนไปขึ้นเงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไม่ได้ จึงขอให้รัฐบาลแก้ไขด่วน

“พวกเราชาวนาเป็นฐานเสียงของพรรคเพื่อไทย เราเป็นเด็กที่ดี เราไม่ประท้วงรัฐบาล แต่เราร้องขอความเห็นใจ เพราะเราทำนาปรังเพียงปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน ม.ค. และกลางเดือน ก.ย. จากนั้นก็นำที่นาไปเป็นทุ่งรับน้ำเหนือ รัฐบาลต้องเห็นใจชาวนาบ้าง” นายวิเชียร กล่าว

ด้านนายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ชี้แจงว่า ธ.ก.ส.จัดสรรเงินตามกรอบที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ โดยได้เพิ่มวงเงินสำหรับข้าวนาปรังรอบพิเศษ 2 หมื่นล้านบาท สำหรับข้าว 13.3 ล้านตัน ล่าสุดได้รับแจ้งว่ามีการยื่นใบประทวนครบตามวงเงินดังกล่าวแล้ว คาดว่าจะทยอยจ่ายเงินให้ครบทั้งจำนวนภายในเดือนนี้

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) มีมติขอขยายปริมาณการรับจำนำข้าวนาปรังพิเศษอีก 3.3 ล้านตัน รวมเป็น 16.6 ล้านตัน ส่งผลให้ต้องเพิ่มวงเงินในการรับจำนำข้าวอีก 4.95 หมื่นล้านบาท ซึ่งการรับจำนำใบประทวนในส่วนนี้ ธ.ก.ส.ไม่สามารถจ่ายเงินให้ได้จนกว่า ครม.จะมีมติและหาเงินให้

นายสุพัฒน์ ยืนยันว่า ธ.ก.ส.จะไม่นำสภาพคล่องมาดำเนินโครงการดังกล่าว เนื่องจากต้องเก็บไว้ดูแลลูกค้าปกติของธนาคารด้วย

บทความแนะนำ