คลังชี้จำนำทำส่งออกข้าวตก

วันที่ 25 ก.ย. 2555 เวลา 21:04 น.
คลังชี้จำนำทำส่งออกข้าวตก
คลังแย้มผลประเมินโครงการจำนำข้าว ทำรายได้ชาวนาเพิ่ม แต่ทำตลาดส่งออกข้าวไทยตกต่ำ

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า สศค. ได้ทำการประเมินทางวิชาการของโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล พบว่า ปัจจุบันมีข้าวเข้าโครงการแล้วทั้งสิ้น 90% โดยราคารับจำนำเฉลี่ยอยู่ที่ 1.2-1.3 หมื่นบาทต่อตัน ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ราคารับซื้อข้าวเพิ่มขึ้น 23.3% จากราคาตลาดที่ 9,000 บาท่อตัน

นอกจากนี้ จากการประเมินข้อมูลทั้งหมดจะพบว่าเกษตรกรมีรายได้ที่แท้จริงเพิ่มขึ้นจากโครงการดังกล่าวถึง 7.9% จากปีก่อน เทียบกับรายได้เกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการขยายตัวได้ 1.5%

อย่างไรก็ตาม ในแง่ของการแข่งขันกับตลาดต่างประเทศพบว่าความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกข้าวไทยลดลงอย่างต่อเนื่องจากราคาขายข้าวที่อยู่ในระดับสูง จากปัจจุบันที่ 585 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ขณะที่ประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนาม มีราคาขายข้าวอยู่ที่ระดับ 458 เหรียญสหรัฐต่อตัน