คลอดกรอบประมูลทีวีดิจิตอลเริ่มต้นไม่เกิน500ล.

วันที่ 24 ก.ย. 2555 เวลา 17:23 น.
คลอดกรอบประมูลทีวีดิจิตอลเริ่มต้นไม่เกิน500ล.
กสท.วางกรอบเปิดประมูลไลเซ่นส์ทีวีดิจิตอล 36 ช่อง เดือนก.พ.2556  ชี้ราคาไม่เกิน 500 ล้านบาท

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. เปิดเผยว่า ในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค.2556 จะเปิดประมูลใบอนุญาตให้บริการ หรือ ไลเซ่นส์ ช่องรายการธุรกิจระบบดิจิตอล เบื้องต้นมีจำนวน 36 ช่อง

สำหรับการประมูลไลเซ่นส์ช่องรายการ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านการออกอากาศจากระบบอะนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ที่จะต้องดำเนินการให้ได้ในปี 2558  คาดว่าราคาเริ่มต้นประมูลจะไม่เกิน 500 ล้านบาท  แต่จะกำหนดเงื่อนไขส่วนอื่น คือ ผู้ได้รับไลเซ่นส์จะต้องแถมอุปกรณ์รับสัญญาณ หรือ เซ็ท ท็อป บอกซ์ ให้กับผู้ชมแทน  ขณะนี้ได้ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สหาภพาโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ ไอทียู ศึกษาราคาอยู่

ทั้งนี้ ไลเซ่นส์ช่องรายการจะมีอายุ 15 ปี โดยจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ช่องรายการที่เป็นข่าวสาร สาระที่เป็นประโยชน์สาธารณะ ช่องรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ช่องรายการทั่วไป (Standard Definition) และช่องรายการคมชัดสูง (ไฮเดฟิเนชั่น) ซึ่งกสท.อยู่ระหว่างการกำหนดว่าช่องไฮเดฟควรจะมีกี่ช่อง เพราะ 1ช่องไฮเดฟเท่ากับ 3 ช่องรายการทั่วไป ดังนั้น หากช่องไฮเดฟมีหลายช่อง สัดส่วนช่องรายการที่จะเปิดประมูลก็อาจไม่ถึง 36 ช่อง

นอกจากนี้ ยังจะกำหนดเพดานการถือครองช่องรายการเช่นเดียวกับการกำหนดเพดานการถือครองคลื่นความถี่ของไลเซ่นส์ 3 จี เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการ 1 ราย ถือครองช่องรายการมากเกินความจำเป็น ซึ่งเบื้องต้นกสท. ผู้ประกอบการ 1 รายไม่ควรให้บริการเกิน 1 ช่องในแต่ละกลุ่มช่องรายการ

พ.อ.นที กล่าวว่า  ที่ประชุมบอร์ดกสท. เมื่อวันที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมายังได้ผ่านร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติมในส่วนการให้บริการโทรทัศน์ประเภทใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ซึ่งจะกำหนดเงื่อนไขและรูปแบบการให้ไลเซ่นส์โครงข่ายดิจิตอล รวมถึงการทดลองออกอากาศระบบดิจิตอล ที่จะเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมในเดือน ธ.ค.นี้

อย่างไรก็ตาม กสท.ได้แบ่งสัดส่วนการให้บริการดิจิตอลออกเป็นทั้งหมด 60 ช่อง ซึ่งนอกจากช่องธุรกิจแล้ว ยังมีช่องสาธารณะอีก 12 ช่อง และช่องชุมชนอีก 12 ช่อง โดยช่องสาธารณะจะเริ่มให้ไลเซ่นส์ได้ช่วงเดือน ธ.ค.นี้ ขณะที่ช่องชุมชนจะเป็นช่วงปลายปี 2556  เนื่องจากต้องรอความพร้อมด้านโครงข่ายที่เข้าถึงให้เรียบร้อยก่อน