สิ้น!วันชัย เจ้าสัวเซ็นทรัลกรุ๊ป

วันที่ 15 ก.ย. 2555 เวลา 11:59 น.
สิ้น!วันชัย เจ้าสัวเซ็นทรัลกรุ๊ป
วันชัย จิราธิวัฒน์ ประธานเซ็นทรัลกรุ๊ป ถึงแก่กรรมแล้ว ตั้งศพบำเพ็ญกุศล วัดเทพศิรินทร์

ดร.วันชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ถึงแก่กรรมด้วยวัย 84 ปี โดยศพจะตั้งบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาเตชะอิทธิพร (ศาลา1) วัดเทพศิรินทร์ พิธีรดน้ำศพเวลา 14.30 น. สวดพระอภิธรรมเวลา 19:00 น

นายวันชัย จิราธิวัฒน์ เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 8 คน ของนายเตียง และนางหวาน จิราธิวัฒน์ โดยบิดา เป็นผู้ก่อตั้งห้างเซ็นทรัล

นายวันชัย  เป็นผู้ร่วมบุกเบิก และร่วมเปิด ห้างเซ็นทรัล สาขาแรก วังบูรพา ปี พ.ศ.2499 หลังจากนั้นก็เดินหน้า ขยายสาขาห้างเซ็นทรัลจำนวนมาก ทั้งใน กทม.และต่างจังหวัด รวมถึงการไปลงทุนต่างประเทศที่จีน ทำให้ที่ผ่านมา ห้างเซ็นทรัล ประสบความสำเร็จ มาเป็นเวลา 60 ปี โดย เครือเซ็นทรัล เป็นเครือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า โรงแรม และรีสอร์ท มีพนักงานกว่า 60,000 คน

ชื่อพี่น้อง ได้แก่ คนโต นายสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ (เสียชีวิต), 2 นายวันชัย จิราธิวัฒน์ , 3.นายสุทธิพร จิราธิวัฒน์ ,4 นางสุจิตรา มงคลกิตติ ,5 นางมุกดา เอื้อวัฒนะสกุล ,6 นางรัตนา นรพัลลภ ,7 นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ และ 8 นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์

ภรรยา ของดร.วันชัย คือ นางสุมาลี (ด่านภัทรกุล) จิราธิวัฒน์(เสียชีวิต) มีบุตร-ธิดา 5 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 1 คนประกอบด้วย นางจินตนา บุญรัตน์ สมรสกับ นายฉัตรชัย บุญรัตน์ ,นายวัฒน์ จิราธิวัฒน์,นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ สมรสกับนลินี อรรถกระวีสุนทร ,นายศักดิ์ชัย จิราธิวัฒน์ สมรสกับสุรางค์รัตน์ วิทยะเวทิน และนายพิชัย จิราธิวัฒน์ สำหรับประวัติการศึกษา จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากจากโรงเรียนวัดราชโอรส ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนอำนวยศิลป์ รุ่นลมหวล,โรงเรียนอัสสัมชัญ และอัสสัมชัญพาณิชย์ และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ก่อนเสียชีวิตดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด หรือผู้นำสูงสุดของอาณาจักรเซ็นทรัล

รายงานข่าวระบุว่า นายวันชัย จิราธิวัฒน์ ประธานเซ็นทรัลกรุ๊ป ได้เสียชีวิตลง  เพราะป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มากว่า 10 วันแล้ว