กสทช.ห้ามจอดำถ่ายทอด6กีฬา

วันที่ 12 ก.ย. 2555 เวลา 21:03 น.
กสทช.ห้ามจอดำถ่ายทอด6กีฬา
บอร์ด กสทช. กำหนด 6 รายการกีฬาห้ามจอดำรวมบอลโลก-โอลิมปิก พร้อมผ่านร่างประกาศเตรียมพร้อมทีวีดิจิตอล

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ดกสทช. ชุดใหญ่เมื่อวันที่  12 ก.ย. เห็นชอบร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป โดยได้กำหนดรายการโทรทัศน์ 6 ประเภทที่ห้ามจอดำ 

ทั้งนี้ รายการโทรทัศน์ที่กำหนด ประกอบด้วย  การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ซีเกมส์  การแข่งขันกีฬาสำหรับนักกีฬาคนพิการอาเซียน พาราเกมส์  การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศในทวีปเอเชีย หรือ  เอเชียนเกมส์ การแข่งขันกีฬาสำหรับนักกีฬาคนพิการเอเชียน พาราเกมส์ การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก การแข่งขันกีฬาสำหรับคนพิการหลายประเภทจากทั่วโลก หรือ พาราลิมปิก และ การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย หรือ ฟีฟ่า เวิลด์ คัพ ไฟนอล  

สำหรับร่างประกาศฉบับนี้เป็นตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. ได้เสนอมา ซึ่งจะนำออกรับฟังความเห็นสาธารณะ หรือ ประชาพิจารณ์ ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมไปถึง ร่างหลักเกณฑ์และวิธการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และ ร่างหลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

นอกจากนี้  บอร์ดกสทช.ยังได้เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รวม 4 ฉบับ  คือ 1.หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 2.หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก

3.หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และ 4.หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นำเข้า จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก ขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนรอประกาศในราชกกิจจานุเบกษา

ขณะที่ร่างประกาศอื่นๆ ที่บอร์ดกสทช.อนุมัติเพิ่มเติม คือ  ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำที่มีโทษทางปกครอง ร่างประกาศ เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หลักเกณฑ์และวิธ๊การปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน