เที่ยวเชิงแพทย์ตั้งเอเชียนเมดิคัล

  • วันที่ 11 ก.ย. 2555 เวลา 20:58 น.

การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ไทยผนึกเพื่อนบ้านตั้ง เอเชียน เมดิคัล ทราเวลฯ ทำแผนระดับภูมิภาค

พญ.ประภา วงศ์แพทย์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯได้ร่วมกับประเทศ อินเดีย เกาหลี สิงโปร์ มาเลเซีย จัดตั้ง เอเชียน เมดิคัล ทราเวล เคาน์ซิล เพื่อจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์การทำงานด้านสินค้าเชิงสุขภาพให้เป็นทิศทางเดียวกัน ช่วยสร้างความแข่งแกร่งและขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการด้านเมดิคัล รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ปี 2558

ทั้งนี้การรวมตัวกันของกลุ่มดังกล่าว เนื่องจากแต่ละประเทศให้ความสำคัญด้านเมดิคัล และมีจุดขายที่แตกต่างกัน ซึ่งการรวมตัวครั้งนี้จะสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ขณะที่เกิดการแข่งขันควบคู่กัน ซึ่งมองว่าปัจจุบันคู่แข่งที่น่ากลัวสำหรับประเทศไทย ได้แก่ ประเทศอินเดีย  และมาเลเซีย ซึ่งได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มที่จากภาครัฐบาล

นอกจากนี้การรวมตัวกัน จะทำให้เกิดการจัดงานเอ็กซ์โป เมดิเคิล เกิดขึ้น ในประเทศสมาชิก ซึ่งในปีนี้จะมีการประชุมหารือถึงแนวทางการจัดงานอีกครั้งในเดือนพ.ย.ที่จะถึงนี้  โดยคาดว่าจะเริ่มจัดงานได้ในปีนี้ หากประเทศใดเป็นเจ้าภาพการจัดงาน จะช่วยสร้างรายได้หมุนเวียน รวมถึงประชาสัมพันธ์ความพร้อมให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้

“ปัจจุบันประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง(ฮับ) ด้านสุขภาพในเอเชีย เพราะจุดแข็งที่มีความหลากหลายด้านสินค้าและการบริการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆที่นำมาดูแลรักษาพยาบาล ที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ส่วนจุดอ่อนที่ประเทศไทยมี ภาครัฐยังไม่ส่งเสริมอย่างเต็มที่ เมื่อเทียบกับประเทศอื่น”พญ.ประภา กล่าว

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาวิจัยเก็บข้อมูลการให้ความนิยมรักษาพยาบาลเชิงสุขภาพ ในปี 2553 พบว่าประเทศไทยมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชีย สัดส่วน 40% ของมูลค่าการใช้บริการทั้งหมด ซึ่งขณะนี้สมาคมฯเตรียมจัดเก็บตัวเลขการรับรักษาในแต่ละกลุ่ม เช่น เมดิคัล เซอร์วิส เมดิคัล เวลเนส ฯลฯ ให้แยกส่วนจากกันให้ชัดเจน เพื่อความถูกต้องในการจัดทำแผนส่งเสริมการตลาด

พญ. ประภา กล่าวว่า สำหรับแนวโน้มความนิยมการใช้บริการ มองว่ากลุ่มรับบริการเพื่อชะลอความแก่ กลุ่มทันตกรรม  เป็นกลุ่มที่อยู่ในกระแสความนิยมในอนาคต

ด้าน นางวิไลวรรณ ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.ใช้งบประมาณจำนวน 10 ล้านบาท จัดงาน ไทยแลนด์ เมดิคัล แอนด์ เวลเนสทัวร์ริสซึ่ม เทรด แฟม ทริป 2012 โดยนำตัวแทนขายธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและบริษัทประกัน 88 บริษัท จาก 18 ประเทศ แบ่งเป็น แถบยุโรป 31 บริษัท และเอเชีย 57 บริษัท รวมถึงผู้สื่อข่าวต่างประเทศ เข้าพบเจรจาซื้อขายกับผู้ประกอบการไทยด้านสินค้าการบริการเชิงสุขภาพ จาก 110 ราย ในวันที่ 11 ก.ย. ที่โรงแรมเซ็นทารา เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฮับด้านสุขภาพในภูมิเอเชีย

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะช่วยต่อยอดธุรกิจสินค้าเชิงสุขภาพของประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ ซึ่งททท.จะนำผู้เข้าร่วมงานเดินทางทดลองใช้บริการใน 19 เส้นทาง และ 50 ประเภทสินค้า โดยเชื่อว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับประเทศไทยในระยะยาว และเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้รายได้ทางการท่องเที่ยวเป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้ 2 ล้านล้านบาท ในปี 2558

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ