แมคฟิว่าบุกสื่อออนไลน์

วันที่ 11 ก.ย. 2555 เวลา 15:51 น.
แมคฟิว่า สบช่องงบออนไลน์พุ่ง 5,500 ล้าน ชูเทคโนโลยีซื้อสื่อประมูลแบบเรียลไทม์ กระตุ้นผู้ใช้ หวังยอด 100 ล้านบาทปีนี้

นายศุภชัย ปาจริยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมคฟิว่า (ประเทศไทย) กล่าวว่า แนวโน้มสื่อออนไลน์ปีนี้เติบโตสูงมาก คาดว่าจะมีมูลค่า 5,500 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 5% จากงบโฆษณาโดยรวมมูลค่า 1.1 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากปีที่ผ่านมา ที่การใช้งบผ่านสื่อออนไลน์มีสัดส่วนเพียง 2% หรือประมาณ 2,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้การใช้งบโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์เติบโตอย่างชัดเจนในปีนี้ เพราะโครงสร้างพื้นฐาน การให้บริการระบบ 3 จี บนคลื่นความถี่เดิม ทำให้อัตราการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 25 ล้านคนทั่วประเทศ หรือคิดเป็นสัดส่วน 30-40% ของจำนวนประชากร ขณะที่คนกรุงเทพใช้เฟซบุ๊คสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก หรือคิดเป็น 90%

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยด้านการขยายตัวของมือถือแบบสมาร์ตโฟน ซึ่งขณะนี้มีจำนวนมากกว่า 10 ล้านเครื่อง ช่วยเพิ่มอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชากรมากยิ่งขึ้น ขณะที่ผู้โฆษณาได้จัดสรรงบประมาณสำหรับสื่อออนไลน์อย่างชัดเจน คิดเป็นสัดส่วน 5-10% ของงบการตลาดโดยรวม เพิ่มขึ้นเท่าตัวจากปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มสินค้าที่ใช้งบผ่านสื่อออนไลน์จำนวนมาก ได้แก่ สินค้าอุปโภค-บริโภค

นายศุภชัย กล่าวว่า บริษัทได้แนะนำเทคโนโลยีใหม่ในการประมูลซื้อสื่อโฆษณาออนไลน์แบบเรียลไทม์ เรียกว่า ฟีวี่แอด (FIVIAD) โดยใช้งบลงทุน 18 ล้านบาท สามารถนำข้อมูลเชิงลึกของเวบไซต์และผู้ชมเวบไซต์มาร่วมกัน ผนวกกับการเสนอราคาแบบตลาดหุ้น ซึ่งจะทำให้ผู้ลงโฆษณาได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ โดยผู้โฆษณาสามารถได้ราคาที่ดี ส่วนผู้บริโภคจะได้โฆษณาที่ตรงกับความสนใจโดยตรง

ทั้งนี้ ในสหรัฐอเมริกา เทคโนโลยีการประมูลซื้อสื่อออนไลน์แบบเรียลไทม์ ใช้อย่างแพร่หลาย และมีอัตราการใช้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว สำหรับประเทศไทย คาดว่าจะมีมูลค่าการใช้ประมาณ 200 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 4% ของยอดโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ และแมคฟิว่าคาดว่าจะมียอดประมาณ 50% หรือ 100 ล้านบาท ขณะที่การใช้งบผ่านการประมูลออนไลน์คาดว่าจะเพิ่มเป็น 400 ล้านบาทในปี 2556