กสท.เพิกถอนวิทยุชุมชน700สถานี

วันที่ 10 ก.ย. 2555 เวลา 19:20 น.
กสท.เพิกถอนวิทยุชุมชน700สถานี
กสท.ประกาศวิทยุกว่า 700 สถานี หมดสิทธิประกอบการ หลังพ้นระยะทดลองออกอากาศ พร้อมผ่านร่างหลักเกณฑ์ 4 ฉบับ เริ่มคุมวิทยุ-ทีวีต.ค.นี้

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ (กสท.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ดกระจายเสียง (กสท.) มีมติเพิกถอนสิทธิการทดลองออกอากาศสถานีวิทยุชุมชนรวม 726 สถานี หลังหมดระยะเวลาทดลองออกอากาศ 300 วัน จากจำนวนวิทยุชุมชนทั้งหมด 6,600 สถานี

ทั้งนี้ แบ่งเป็นวิทยุที่ไม่มาแสดงตน จำนวน 699 สถานี ไม่ประสงค์ประกอบกิจการ 24 สถานี และคลื่นวิทยุที่ซ้ำซ้อน 3 สถานี ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการหมดระยะเวลาทดลองออกอากาศวิทยุชุมชนชั่วคราว ที่อนุญาตตั้งแต่ปี 2552

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบกับร่างหลักเกณฑ์การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ รวม 4 ฉบับ ซึ่งจะเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดกสทช.ในวันพุธ12ก.ย.นี้ ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ต่อไป โดยปรับแก้ไขบางส่วน เช่น ระยะเวลาการให้ใบอนุญาตแบบขั้นบันได ลดเหลือ 2 ขั้นตอน โดยให้ใบอนุญาต 1 ปี ต่อกึ่งอัตโนมัติ 14 ปี จากเดิม ใบอนุญาต 1 ปี ต่อ 3 ปี และ 11 ปี เป็นต้น

พ.อ.นที กล่าวว่า ร่างประกาศทั้ง 4 ฉบับ จะเป็นเกณฑ์เบื้องต้นพื้นฐานในการประกอบกิจการวิทยุ-โทรทัศน์ ทั้งใช้คลื่น และไม่ใช้คลื่นความถี่ แบ่งเป็นบอกรับสมาชิกและดูฟรี ขณะที่จะมีรายละเอียดอื่นๆทยอยออกตามมา เช่น หลักเกณฑ์การประมูลโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน, การกำหนดมาตรฐานกล่องรับสัญญาณดาวเทียมทั้งด้านเทคนิคและสัญญา, การกำหนดหมวดหมู่และมาตรฐานการเรียงช่องรายการ เป็นต้น เพื่อดูแลการประกอบกิจการอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ นอกจากเกณฑ์เบื้องต้นในการออกใบอนุญาตประกอบการแล้ว คณะกรรมการฯจะพิจารณาหลักเกณฑ์การกำกับดูแลด้านอื่น ๆ เช่น เนื้อหา, การคุ้มครองผู้บริโภคที่จะทยอยตามมาในระยะเวลาอันใกล้นี้ เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลังจากเริ่มกระบวนการให้ใบอนุญาตในเดือนต.ค.นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต