ครม.ให้เอกชนพัฒนาที่ดินรอบสยามฯ

วันที่ 04 ก.ย. 2555 เวลา 16:21 น.
ครม.ให้เอกชนพัฒนาที่ดินรอบสยามฯ
ครม.อนุมัติให้เอกชนร่วมพัฒนาที่ดินรอบสยามสแควร์ทำอาคารพานิชย์เพื่อนำรายได้เข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการให้เอกชนร่วมงานในโครงการพัฒนาที่ดินบริเวณพื้นที่สยาม สแควร์บางส่วน (อาคารกลุ่มL) ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

ทั้งนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการ ในการเสนอโครงการพัฒนาที่ดินบริเวณพื้นที่สยาม สแควร์ เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ 2 งาน 28.75 ตารางวา หรือประมาณ 7,315 ตารางเมตร ตั้งอยู่บริเวณลานจอดรถที่ 4  ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทล ใกล้ทางออกถนนอังรีดูนังค์

ขณะที่ด้านเหนือติดสยามสแควร์ซอย 7 ด้านใต้ติดสยามสแควร์ซอย 64 ด้านตะวันออกติดสยามสแควร์ซอย 7 และด้านตะวันตกติดสยามสแควร์ซอย 8 เพื่อประกอบกิจการพาณิชย์ในรูปแบบอาคารสูง ที่เป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาสยาม สแควร์ โดยนำรายได้ไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาของจุฬาฯ

อย่างไรก็ดี เมื่อสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายเดิมครบกำหนดอายุสัญญา ทางจุฬาฯมุ่งหมายที่จะพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบ ในลักษณะของการเชิญชวนเอกชนเข้าลงทุนโครงการดังกล่าว