จุฬาฯชงครม.ผุดโรงแรมพันล.

วันที่ 02 ก.ย. 2555 เวลา 14:39 น.
จุฬาฯชงครม.ผุดโรงแรมพันล.
จุฬาฯ เสนอ ครม.อังคารนี้ เปิดทางเอกชนร่วมทุนสร้างโรงแรมพันล้านที่สยามสแควร์

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 4 ก.ย.นี้ กระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ ครม.ให้พิจารณาให้เอกชนร่วมงานในโครงการพัฒนาที่ดินบริเวณพื้นที่สยามสแควร์บางส่วน (อาคารกลุ่ม L) ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง รายงานว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการในการเสนอโครงการพัฒนาที่ดินบริเวณพื้นที่สยามสแควร์บางส่วน (อาคารกลุ่ม L) ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ในรูปแบบอาคารสูง ตามผังแม่บทการพัฒนาสยามสแควร์ เพื่อนำรายได้ที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย

“เมื่อสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายเดิมครบอายุ จุฬาลงกรณ์ฯ จะพัฒนาพื้นที่เต็มรูปแบบ” แหล่งข่าวเปิดเผย

ทั้งนี้ ที่ดินดังกล่าวมีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ 2 งาน 28.75 ตารางวา (7,315 ตารางเมตร)ตั้งอยู่บริเวณลานจอดรถที่ 4 ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทล

ด้าน นพ.เพิ่มยศ โกศลพันธุ์ รองอธิการบดี กำกับดูแลสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า สำนักงานทรัพย์สินจุฬาฯ ได้เสนอแผนการพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าวมานาน 3 ปีแล้ว แต่ก็ยังไม่ผ่านการพิจารณา เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่จะต้องเข้าสู่ พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ

ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างเป็นอาคารสยามกิตติ์ มีความสูง 10 ชั้น แบ่งเป็นพื้นที่ค้าปลีก 5 ชั้น และอาคารจอดรถ 5 ชั้นแล้ว และจะเสนอ ครม.ให้พิจารณาก่อสร้างเพิ่มอีก 20 ชั้น เพื่อให้เป็นโรงแรมขนาด 300 ห้องพัก หรือมีระดับ 3 ดาวครึ่ง ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 1,000 ล้านบาท

นพ.เพิ่มยศ กล่าวว่า ทางจุฬาฯ จะให้เอกชนที่ประมูลได้เป็นผู้พัฒนาโรงแรมนี้ทั้งหมดตั้งแต่งานก่อสร้างและบริหารในพื้นที่ ซึ่งเชื่อว่าภาคเอกชนคงสนใจเข้ามาร่วมพัฒนา เนื่องจากอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ และเชื่อว่าตลาดโรงแรมระดับ 3 ดาวครึ่งนั้นยังไม่โอเวอร์ซัพพลาย เนื่องจากอยู่ในทำเลที่อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าบีทีเอส ทำให้สะดวกกับการเดินทาง จึงเชื่อว่าความต้องการยังมีอยู่มาก

สำหรับอาคารสยามกิตติ์ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 3.6 ไร่ แบ่งการดำเนินโครงการออกเป็น 2เฟส คือ ระยะที่ 1 อาคารส่วนฐาน มหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง พื้นที่รวมประมาณ 5.6 หมื่นตารางเมตร เป็นการก่อสร้างอาคารตั้งแต่ชั้นจี และชั้น 1-10 เพื่อเป็นพื้นที่ค้าปลีก สถาบันกวดวิชา และพื้นที่จอดรถ ระยะที่ 2 อาคารสูงอยู่ระหว่างรอพัฒนาโครงการ

ขณะที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการสยามสแควร์วัน บนเนื้อที่ 8 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่บนเนื้อที่ของโรงภาพยนตร์สยามเดิม ที่ใช้เงินลงทุน 1,800 ล้านบาท จะก่อสร้างเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ในเดือน ธ.ค. 2556