ครม.ถังแตกรีดภาษีเหล้า-บุหรี่

วันที่ 21 ส.ค. 2555 เวลา 15:47 น.
ครม.ถังแตกรีดภาษีเหล้า-บุหรี่
ครม.ไฟเขียวปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตสุราผสม 120 บาทต่อลิตร-สุรานอก 400 บาทต่อลิตร และบุหรี่ 6-8 บ./ซอง เพิ่มรายได้

รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เปิดเผยว่า ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบ โดยให้มีผลทันทีตั้งแต่วันที่ 21 ส.ค.เป็นต้นไป ในส่วนของบุหรี่จะปรับขึ้นภาษีสรรพสามิต 8 ยี่ห้อในอัตรา 6-8 บาท/ซอง ส่วนสุรา แบ่งเป็นสุราผสม ปรับภาษีสรรพสามิตเพิ่มเป็น 120 บาทต่อลิตร และสุราต่างประเทศ เพิ่มเป็น 400 บาทต่อลิตร โดยการปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตในครั้งนี้ยังถือว่าไม่เป็นเพดานที่ได้กำหนดไว้

ด้าน นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า การปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตสุรา ทำให้ราคาปรับขึ้นจากเดิมที่กรมฯเก็บภาษีสุรากลั่นตามปริมาณต่อลิตรแอลกอฮอล์ โดยสุราขาวจากเดิมที่เก็บ 120 บาทต่อลิตรเพิ่มเป็น 150 บาทต่อลิตร สุราผสมจากเดิมที่เก็บ 300 บาทต่อลิตรเป็น 350 บาทต่อลิตร ส่วนภาษียาสูบ ที่เป็นซิการ์แรต ที่จัดเก็บตามมูลค่า 85% แต่ไม่มีการจัดเก็บตามปริมาณ ซึ่งทุกซองต้องเสียภาษีสรรพสามิตอย่างน้อยซองละ 20 บาท การขึ้นราคา ส่งผลให้บุหรี่ทั้งไทยและต่างประเทศรวม 8 ยี่ห้อต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นซองละ 6-8 บาท

ทั้งนี้ การขึ้นอัตราภาษียาสูบในครั้งนี้ จะทำให้รายได้ของกรมสรรพสามิตเพิ่มขึ้นอีกปีละ 10,000 ล้านบาท และยังทำให้การแจ้งราคาซีไอเอฟของบุหรี่นอกราคาถูกที่ขายซองปลีกซองละ 25-30 บาทหมดไปด้วย