กสท.แก้สัญญา3จีทรู6ประเด็น

วันที่ 15 ส.ค. 2555 เวลา 23:45 น.
กสท.แก้สัญญา3จีทรู6ประเด็น
บอร์ดกสทฯ หวนจูบปากทรู เลือกแก้สัญญา 3 จี 6 ประเด็นตามมติ กทค. เร่งสรุปเสร็จสิ้นเดือนส.ค.นี้

นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ หรือ บอร์ด วันที่ 15 ส.ค. มีมติเลือกแนวทางแก้ปัญหาสัญญาให้บริการ 3 จี ระหว่าง กสทฯ และ กลุ่ม ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยการแก้ไขสัญญาเดิม 6 ข้อตามที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. มีมติ และจะเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในเดือน ส.ค.นี้

สำหรับสาเหตุที่บอร์ดเลือกแนวทางดังกล่าวเพราะเห็นว่าเป็นแนวทางที่เกิดการเจรจากันมากที่สุด ซึ่งที่ผ่านมาคณะทำงานของกสทฯ และทรู ได้พยายามหาข้อสรุปร่วมกัน แต่ยังติดใน 2 ประเด็น คือ กสทฯ ต้องสามารถนำคลื่นความถี่ย่าน 800 เมกะเฮิร์ตซ ไปใช้กับเครื่องและอุปกรณ์ของกสทฯ หรือของบริษัทอื่นได้ และข้อมูลการใช้งาน (Call Detail Record) ต้องอยู่ในความครอบครองของกสทฯ โดยจะมีการเจรจาอีกครั้งในวันที่ 17 ส.ค. นี้

ทั้งนี้ ในอีก 4 ประเด็นที่กทค.มีมติให้ปรับแก้ก่อนหน้านี้ คือ กสทฯ ต้องควบคุมดูแลและบริหารจัดการ หรือ 1.เน็ตเวิร์ก โอปอเรเตอร์ เซ็นเตอร์ อย่างสมบูรณ์ 2.อำนาจของคณะกรรมการควบคุมการปฏิบัติงานตามสัญญาต้องมีความชัดเจน โดยแสดงให้เห็นถึงอำนาจในการบริหารจัดการคลื่นความถี่ของ กสทฯ 

นอกจากนี้  กระบวนการสร้างและจัดหาความจุของ บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จะต้องแสดงให้เห็นว่า กสทฯ เป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจในเรื่องแผนคลื่นความถี่ แผนการขยายโครงข่าย และ 4.การปฏิบัติงานอย่างสมบูรณ์ กสทฯ ต้องเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการเจรจาการให้บริการข้ามโครงข่ายภายในประเทศ และการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้ประกอบการรายอื่น

นายกิตติศักดิ์ กล่าวว่า กสทฯ เตรียมเจรจาเพิ่มเติมกับกทค. เรื่องของการแก้ไขสัญญาทรู เพราะกทค. เห็นว่าหากกสทฯ ไม่สามารถแก้ไขได้ระยะเวลาที่กำหนด  จะถือว่าไม่ปฏิบัติตามมติ แต่การแก้ไขสัญญาครั้งนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้การเจรจาร่วมกัน และกสทฯ ไม่ต้องการจบลงด้วยกระบวนการฟ้องร้อง

ขณะที่อีก 2 แนวทางแก้ปัญหาที่คณะทำงานพิจารณาภาพรวมสัมปทานและบริการธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่นำเสนอ คือ การทำสัญญาฉบับใหม่และการเขียนสัญญาแนบท้ายต่อสัญญาเดิม ซึ่งการทำสัญญาใหม่นั้นเป็นทางออกที่ดี แต่กลุ่มทรูไม่ยอมรับ