ต.ค.ห้ามนำเข้าก่อนอนุมัติ

วันที่ 14 ส.ค. 2555 เวลา 10:57 น.
ต.ค.ห้ามนำเข้าก่อนอนุมัติ
สมอ.คุมเข้มห้ามนำเข้าสินค้าก่อนได้ใบอนุญาต สมอ. เริ่มบังคับ 1 ต.ค.นี้ ประกาศจะไม่ออกใบตรวจปล่อยสินค้าให้ก่อนแน่

นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555 เป็นต้นไป สมอ.จะออกนโยบายห้ามนำเข้าสินค้าและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดก่อนได้รับอนุญาต และต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าจาก สมอ. เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการส่วนใหญ่นำสินค้าเข้ามาก่อนและค่อยมาขอใบอนุญาตเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่นเด็ก และเหล็ก เพื่อป้องกันสินค้าด้อยคุณภาพทะลักเข้าไทย

ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา ผู้ประกอบการจะนำเข้าสินค้ามาก่อน แล้วมาขอให้ สมอ.ออกหนังสือตรวจ ปล่อยสินค้าออกจากกรมศุลกากร ซึ่งหากพบว่าสินค้าไม่ได้รับอนุญาตนำเข้า ก็จะถูกอายัดไว้ที่โกดังหรือที่บริษัทนั้น หากผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตนำเข้าสินค้าแล้ว ก็ค่อยมานำสินค้าออกไป แต่ปัญหาเกิดขึ้นมาจากการที่มีผู้ประกอบการบางราย แอบนำสินค้าที่ถูกอายัดออกไปจำหน่าย ซึ่งอาจกระทบผู้บริโภค เพราะไม่ได้ตรวจสอบมาตรฐาน

ดังนั้น หลังวันที่ 1 ต.ค. จะห้ามนำเข้าสินค้าทุกประเภทก่อนได้รับอนุญาต และ สมอ.จะไม่ออกหนังสือตรวจปล่อยสินค้าให้จนกว่าสินค้าจะมีใบอนุญาตมายืนยันตามขั้นตอนทางกฎหมายที่ถูกต้อง ซึ่งมาตรการดังกล่าวออกมาเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ด้วย เพราะช่วงนั้นสินค้าจากหลายแห่งจะเข้า-ออกในจำนวนที่มากขึ้น

สำหรับสาเหตุที่ต้องมีการเข้มงวด เนื่องจากปัจจุบันมีสินค้านำเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศจีน ซึ่งกว่า 90% ของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในตอนนี้เป็นสินค้านำเข้าทั้งหมด ทำให้การควบคุมทำได้ลำบากและตรวจสอบได้ยากว่าผู้ประกอบการลักลอบนำออกไปขายก่อนได้รับอนุญาตหรือไม่ ซึ่งหากมีการตรวจพบว่าเป็นสินค้าไม่ได้มาตรฐานจะต้องส่งกลับ หรือนำไปทำลาย

“การออกใบตรวจปล่อยสินค้าจากกรมศุลกากรของ สมอ. เฉลี่ยปีละ 3 หมื่นใบ ในจำนวนนี้เป็นสินค้านำเข้ามาก่อนได้รับใบอนุญาตกว่า 30% หรือประมาณ 1 หมื่นใบ ซึ่งจากจำนวนเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่น้อย การตรวจสอบก็ยาก จึงต้องควบคุมตั้งแต่ต้น คือห้ามนำเข้ามาก่อนได้|ใบอนุญาตเลย” นายณัฐพล กล่าว

หากตรวจพบว่าเป็นสินค้านำเข้าไม่ได้รับอนุญาตจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากนำสินค้าที่นำเข้ามาอย่างผิดกฎหมายมาลักลอบจำหน่าย จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 5,000–5 หมื่นบาท หรือหากเป็นสินค้าที่ถูกอายัดแล้วแอบนำไปจำหน่าย จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ