แอร์เอเชียชงลดค่าธรรมเนียมภาษีสนามบินดอนเมือง

วันที่ 09 ส.ค. 2555 เวลา 17:52 น.
แอร์เอเชีย ชงทอท.ลดค่าธรรมเนียมภาษีสนามบินดอนเมือง 250 บาท/ที่นั่ง อ้างราคาเท่ามาเลเซีย ชี้หนุนไทยเป็นฮับโลว์คอสต์อาเซียน

นายโทนี่ เฟอร์นานเดส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย ผู้ให้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ (โลว์คอสต์ แอร์ไลน์) แอร์เอเชีย เปิดเผยว่า บริษัทท่าอากาศยานไทย (ทอท.) ควรพิจารณาปรับลดค่าธรรมเนียมภาษีสนามบิน(พีเอสซี)  เส้นทางระหว่างประเทศ สำหรับผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง ในอัตรา 250 บาท/คน จากปัจจุบันจัดเก็บ คนละ 700 บาท   เพื่อผลักดันให้ประเทศเป็นศูนย์กลาง(ฮับ) ทางการบินโลว์คอสต์ในภูมิเอเชีย

นอกจากนี้อัตรา 250/คน เป็นอัตราเดียวกับการเรียกเก็บค่าพีเอสซี  ที่อาคารผู้โดยสารสำหรับโลว์คอสต์ แอร์ไลน์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งประเทศไทยควรฉวยโอกาสนี้ในการสร้างจุดแข็ง ให้กับประเทศไทย ด้านการท่องเที่ยว หลังจากสูญเสียโอกาสทางการแข่งขันในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเมืองภายในประเทศ ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ประเทศไทยมีสถานที่ตั้ง ซึ่งยุทธศาสตร์ทางการบิน ที่สามารถใช้เป็นฮับในการเชื่อมต่อเส้นทางการบินระหว่างประเทศ ไปยังจุดบินอื่นๆ โดยเฉพาะตลาดที่มีศักยภาพและกำลังซื้อสูง อย่าง สาธารณรัฐประชาชนจีน และอินเดีย เป็นต้น ซึ่งมองว่ารัฐบาลควรเร่งทำการส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน ในสนามบินนานาชาติ จ.อื่นๆ เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ อุดรธานี เนื่องจากสนามบินดังกล่าวสามารถเป็นฮับไปยังเส้นทางการบินระหว่างประเทศในเมืองรองได้

“ในอนาคตต้องการให้กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) มีองค์กรที่เป็นศูนย์กลางการดูแลการบินพลเรือน เพื่อผลักดันมาตรฐานการบินในกลุ่มเออีซีให้มีมาตรฐานเดียวกัน และทัดเทียมกับการบินในกลุ่มประเทศแถบอียู”เฟอร์นานเดส กล่าว

นายทัศพล แบเลเว็ลด์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทย แอร์เอเชีย ผู้ให้บริการโลว์คอสต์ แอร์ไลน์ ไทย แอร์เอเชีย กล่าวว่า บริษัทจะเป็นตัวกลางประสานร่วมมือกับกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม ประเทศ กับกรมการบินพลเรือน ประเทศมาเลเซีย ร่วมมือกันกำหนดมาตรฐานการบิน สำหรับกลุ่มประเทศเออีซี เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยนำจุดอ่อนและจุดแข็งในแต่ละประเทศมากำหนดยุทธศาสตร์การทำงาน  เหมือนประเทศในกลุ่มอียู