กบง.ลดเก็บเงินโซฮอล์-ดีเซลเข้ากองทุนฯ

วันที่ 07 ส.ค. 2555 เวลา 15:21 น.
กบง.ลดเก็บเงินโซฮอล์-ดีเซลเข้ากองทุนฯ
กบง.ลดเก็บเงินเข้ากองทุนฯจากแก๊สโซฮอล์ 50 สต. -ดีเซล30สต./ลิตร ช่วยพยุงราคาขายปลีก

นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รมว.พลังงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ว่า ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับกลุ่มน้ำมันแก๊สโซฮอล ดังนี้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และแก๊สโซฮอล์ 91 ลดลง 0.50 บาท/ลิตร ส่วนน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุนน้ำมันฯ เพิ่มอีก 0.50 บาท/ลิตร ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น

ส่วนน้ำมันดีเซลมีการปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ลง 0.30 บาท/ลิตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิง

หลังจากปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ครั้งนี้จะส่งผลให้กองทุนน้ำมันฯ มีรายรับลดลงจาก 31 ล้านบาท/วัน เป็น 9 ล้านบาท/วัน

ทั้งนี้ กบง.ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 55 ให้พิจารณากำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ตามความเหมาะสม จึงได้เห็นชอบการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ในครั้งนี้ โดยคำนึงถึงราคาน้ำมันในตลาดโลก ภาวะเงินเฟ้อภายในประเทศ การส่งเสริมพลังงานทดแทน และฐานะกองทุนน้ำมันฯ เป็นสำคัญ