กสทฯไฟเขียวฉีกสัญญา 3 จีทรู

วันที่ 25 ก.ค. 2555 เวลา 17:32 น.
บอร์ด กสทฯ ไฟเขียวฉีกสัญญา 3 จีทรูฉบับเก่า ยืนยันไม่กระทบ ลูกค้าทรูมูฟเอช 2 ล้านราย

นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ หรือ บอร์ด เมื่อวันที่ 25 ก.ค. ที่ผ่านมาเห็นชอบให้กสทฯ ยกเลิกสัญญาให้บริการ 3 จีระหว่าง กสทฯ และ กลุ่ม ทรู คอร์ปอเรชั่น ทั้งหมดแล้วร่างสัญญาฉบับใหม่ขึ้นมา ซึ่งได้ให้คณะทำงานพิจารณาภาพรวมสัมปทานและบริการธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่ไปดำเนินการและเสนอให้บอร์ดพิจารณาสัญญาใหม่ในวันที่ 8 ส.ค.

ทั้งนี้ การร่างสัญญาใหม่เป็น 1 ใน 3 แนวทางที่คณะทำงานได้เสนอให้บอร์ดพิจารณา แนวทางที่เหลือ คือ การเขียนสัญญาแนบท้ายต่อสัญญาเดิม และการแก้ไขสัญญาเดิม 6 ข้อตามที่ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. มีมติ  ซึ่งบอร์ดเห็นว่าสัญญาเดิมม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากครม. ดังนั้ การทำสัญญาใหม่จะทำให้ กสทฯ ดำเนินธุรกิจต่อไปได้โดยไม่ขัดต่อกฏหมายต่างๆ รวมทั้งสร้างมาตรฐานที่ดีสำหรับผู้ให้บริการรายอื่นที่จะเข้ามาร่วมดำเนินธุรกิจ 3จี กับ กสทฯ ในอนาคตด้วย

“ยืนยันว่าการยกเลิกสัญญาครั้งนี้  ไม่ได้กระทบกับลูกค้าทรูมูฟเอช 2 ล้านรายที่มีอยู่แน่นอน ซึ่งผู้บริหารทรูเข้าใจเรื่องการทำสัญญาใหม่แล้ แต่ที่กสทฯ ไม่เข้าใจ คือ เหตุใด ทรูจึงยังขยายโครงข่ายภายใต้การดำเนินการของบีเอฟเคที และออก แพคเกจเพื่อ ดึงดูดลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ควรจะหยุดดำเนินการได้แล้ว” นายกิตติศักดิ์กล่าว

นอกจากนี้ สัญญาใหม่จะต้องระบุชัดเจนในประเด็นสิทธิ์การให้บริการโครงข่าย ที่จะต้องเปิดกว้างให้ทุกรายเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในรูปแบบเอ็มวีแอ็นโอกับกสทฯ ได้ เบื้องต้น กสทฯ ยังคงให้สิทธิ์เรียลมูฟ เป็นรายแรกหากไม่มีรายอื่นเข้าร่ว แต่หากมีรายอื่นยื่นขอ มา ก็จะพิจารณาใหม่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

ขณะที่นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกทค. กล่าวว่า  หลังการรับฟังความเห็นสาธารณะต่อ ร่างระเบียบ กสทช.ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน สิ้นสุดในวันที่ 9 ส.ค. จะเข้าสู่ กระบวนการประกาศราชกิจานุเบกษาได้ช่วงต้นเดือนก.ย. ซึ่งระเบียบดังกล่าวจะช่วยระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยแทนกาเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องในชั้นศาล อย่างที่ผ่านมา  ถือเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนให้เกิดความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค

ปัจจุบัน คดีข้อพิพาทต่างๆ มีกว่า 4,000 เรื่อง ซึ่งหากในอนาคตมีบริการ 3 จีเกิดขึ้น ปัญหาการร้องเรียนก็จะมากขึ้นตาม โดยเฉพาะการใช้งานด้านดาต้าที่มีปริมาณสูงขึ้นแน่นอน ดังนั้นร่างระเบียบฉบับนี้จะช่วยให้ เรื่องร้องเรียนสามารถยุติได้โดยไม่จำเป็นให้บอร์ดกทค.เป็นผู้พิจารณาเองทุกเรื่อง

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต