เอสพีซีจี-กสิกรระดมทุน 5 พันล้านบาท

  • วันที่ 23 ก.ค. 2555 เวลา 15:12 น.

เอสพีซีจี-กสิกรระดมทุน 5 พันล้านบาท

“เอสพีซีจี-กสิกรไทย”สร้างประวัติศาสตร์ออกกองทุนรวม5 พันล้านบาท ลงทุนโครงการโซล่าฟาร์ม7แห่ง 

 

เอสพีซีจี-กสิกรระดมทุน 5 พันล้านบาท

 นายกฤษฎา ล่ำซำ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยร่วมกับบริษัท เอสพีซีจี สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการระดมทุนในโครงการโซล่าฟาร์ม 7 โครงการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย โดยแต่ละแห่งมีกำลังการผลิตติดตั้ง 7.46 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตติดตั้งรวมอยู่ที่ประมาณ 52.22 เมกะวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้รวม 41 เมกกะวัตต์ จำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 5 ปี การระดมทุนผ่านการเสนอขายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานของโซล่า เพาเวอร์น่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน เนื่องจากเป็นโครงการที่มีศักยภาพที่มั่นใจได้ ทั้งด้านที่ตั้งแหล่งผลิตไฟฟ้า รายได้ของธุรกิจที่มีความมั่นคง เนื่องจากเป็นโครงการที่มีสัญญาการซื้อ-ขายไฟฟ้ากับกฟภ.ในระยะยาว ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ที่ต่ำ และเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนให้เอกชน ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น และการออกกองทุนครั้งนี้ ตอกย้ำความเป็นผู้นำของธนาคารฯ ในตลาดพลังงานทดแทน ขณะเดียวกันเชื่อว่าการออกกองทุนรวมจะเป็นแนวทางการระดมทุนที่มีแนวโน้มจะขยายตัวไปสู่ ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ได้อีกในอนาคต

น.ส.วันดี กุญชรยาคง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี เปิดเผยว่า โดยภาพรวม กลุ่มบริษัทมีแผนการพัฒนาโครงการโซล่าฟาร์มจำนวน 34 โครงการ ให้แล้วเสร็จทั้งหมดในปี 2556 มูลค่าทั้งสิ้นกว่า 24,000 ล้านบาท มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมกว่า 240 เมกะวัตต์ ปัจจุบันได้พัฒนาโครงการแล้วเสร็จจำนวน 9 โครงการ ส่วนโครงการที่ 10-16 จะเป็น 7 โครงการที่นำเสนอขายเข้าเป็นสินทรัพย์ของกอง ทุนรวมโครง สร้างพื้นฐานดังกล่าว อยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีกำหนดแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3ของปีนี้ ทั้งนี้ ประมาณการณ์ผลการดำเนินงานของโครงการทั้ง 7 แห่ง ที่จะเข้ากองทุน บริษัทฯ เชื่อว่าจะมีแนวโน้มรายได้ที่มั่นคง สอดคล้องกับโครงการอื่น ๆ ของบริษัทในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งมีผลการดำเนินงานในเชิงพาณิชย์แล้วภายใต้สัญญาซื้อ-ขายไฟฟ้าให้ แก่การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ทุกโครงการ การระดมทุนผ่านกองทุนรวมดังกล่าวจะช่วยให้โครงการมีเงินลง ทุนที่ช่วย สนุบสนุนธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้ดำเนินไปอย่างเต็มศักยภาพ.

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ