ชงครม.ยืดคันแรก6เดือน

วันที่ 16 ก.ค. 2555 เวลา 11:50 น.
ชงครม.ยืดคันแรก6เดือน
คลังดันรถคันแรก‌เข้า ครม. 17 ก.ค.นี้ ขยายเวลาส่ง‌มอบรถคันแรกออกไปอีก 6 เดือน

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง ‌กล่าวว่า กระทรวงการคลังได้เร่งนำ‌เรื่องขยายเวลาโครงการรถยนต์คันแรกให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ‌พิจารณาวันที่ 17 ก.ค.นี้ ซึ่งทางกรมสรรพสามิตได้เสนอเรื่องขึ้นมา‌แล้ว และได้ส่งเรื่องให้ นายกิตติ‌รัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี‌และ รมว.คลัง นำเรื่องเสนอ ครม.‌แล้ว

 

สำหรับเงื่อนไขการขยาย‌โครงการ เงื่อนไขการซื้อรถยัง‌เหมือนเดิม คือต้องซื้อรถภายในสิ้น‌ปีนี้ แต่ให้รับรถได้ในปีหน้า โดยจะ‌ให้ ครม.พิจารณาว่าจะให้ขยายเวลา‌รับรถออกไป 3 เดือน หรือ 6 เดือน

อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอของกรม‌สรรพสามิตเห็นว่าให้ขยายเวลาการ‌รับรถออกไป 6 เดือน หรือต้องรับ‌รถก่อนสิ้นเดือน มิ.ย. 2556 จะทำให้ผู้ซื้อรถได้รับประโยชน์มากที่‌สุด เพราะที่ผ่านมามีปัญหารับรถไม่ทันจากเหตุการณ์น้ำท่วม ทำให้|ผู้ประกอบการรถยนต์ผลิตไม่ได้

นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดี‌กรมสรรพสามิต กล่าวว่า การขยาย‌เวลาการส่งมอบรถยนต์คันแรก ‌เหลือการทำรายละเอียดให้รัดกุมไม่มีปัญหาทางปฏิบัติในภายหลัง ‌โดยเฉพาะเรื่องของใบจอง ต้อง‌ตรวจสอบได้ว่าเป็นการจองซื้อ‌รถยนต์ที่เกิดขึ้นภายในปี 2555 จริง

ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุดของกรม‌สรรพสามิต มีผู้มาใช้สิทธิรถคันแรก‌ขอคืนเงินไม่เกิน 1 แสนบาท ‌ประมาณ 9 หมื่นคัน เป็นเงินที่ต้อง‌คืนประมาณ 7,000 ล้านบาท และ‌ยังมีผู้ที่จองซื้อรถคันแรกและยังไม่‌ได้รับรถยนต์ถึง 4 แสนคัน เชื่อว่า‌จนถึงสิ้นปีจะมีผู้ซื้อรถคันแรก‌มากกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 5 แสนคัน