พ.พ.มั่นใจเคลียร์สตง.คูปองน้ำท่วม2,000บ.ได้

วันที่ 13 ก.ค. 2555 เวลา 16:02 น.
พ.พ.มั่นใจเคลียร์สตง.คูปองน้ำท่วม2,000บ.ได้
พ.พ.มั่นใจเคลียร์สตง.คูปอง2,000บาทช่วยน้ำท่วมไม่ผิดวัตถุประสงค์ปลอบใจร้านค้าได้เงินคืนแน่ที่ยังค้างอยู่เกือบ 1,000 ล้านบาท

นายไกรฤทธิ์   นิลคูหา  อธิบดีกรมพัฒนาพลังานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พ.พ.)   เปิดเผยว่า ทางพ.พ.ได้ชี้แจงรายละเอียดไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)กรณีการใช้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโครงการมหกรรมสินค้าเบอร์5ช่วยเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย หรือการแจกคูปองมูลค่า 2,000 บาทไปซื้อสินค้าเบอร์5 อย่างชัดเจน โดยมั่นใจว่าจะได้รับการพิจารณาและอนุมัติให้มีการเร่งจ่ายเงินคืนคูปองไปยังร้านค้าที่เข้าร่วมรายการได้เร็วๆนี้แน่นอน

ทั้งนี้ประเด็นที่ทางสตง.ตั้งข้อสังเกตการใช้เงินกองทุนอนุรักษ์ฯในโครงการดังกล่าวผิดวัตถุประสงค์ โดยให้เหตุผลว่าถือเป็นการเยียวยาวผู้ประสบภัยน้ำท่วมนั้น ทางพ.พ.ได้ชี้แจงว่าคูปองที่จัดทำขึ้นระบุชัดเจนจะต้องนำไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5  เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามแผนงานอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน    และเมื่อคำนวณจากจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประชาชนนำคูปองไปซื้อ จะสามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้ 20% หรือประหยัดค่าไฟฟ้าได้รวมกัน260 ล้านบาท/ปี

สำหรับร้านค้าที่นำคูปองมายื่นเบิกเงินกับทางรัฐมีวงเงินรวม 1,300 ล้านบาท  โดยตรวจสอบเอกสารและอนุมัติการจ่ายเงินไปแล้ว 317 ล้านบาท  ส่วนที่เหลือ อยู่ระหว่างการรอและตรวจสอบเอกสาร 983 ล้านบาท  ซึ่งขณะนี้ยังต้องระงับการอนุมัติจ่ายเงินคืนไปก่อนจนกว่าทางสตง.จะมีหนังสือชี้แจงผลการพิจารณากลับมาก่อน

อย่างไรก็ตามหากสตง.เห็นชอบให้มีการเดินเหน้าอนุมัติให้จ่ายเงินคืนคูปองร้านค้าได้ คาดว่าเอกสารคูปองทีมีการตรวจสอบเสร็จแล้วรอเพียงการสั่งจ่ายจำนวน 440 ล้านบาท จะสามารถคืนร้านค้าได้ภายใน 2 สัปดาห์ ในขระที่เอกสารที่รอการตรวจสอบจำนวน 543 ล้านบาทจะทยอยจ่ายร้านค้าได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน

นายไกรฤทธิ์  กล่าวว่า หากสตง.ยันยันว่าการใช้เงินกองทุนอนุรักษ์ฯในโครงการนี้ไม่ถูกต้องและต้องระงับการใช้จ่ายเงินอย่างถาวร ทางกระทรวงพลังงานจะต้องจัดหางบประมาณแผ่นดินมาทดแทนเพื่อให้การดำเนินการจ่ายเงินคืนคูปองให้กับร้านค้าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ ซึ่งขอให้บรรดาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอย่าได้กังวลในเรื่องดังกล่าวแต่คงต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง