เตรียมลอยตัวแอลพีจี-เอ็นจีวี 16ส.ค.

วันที่ 12 ก.ค. 2555 เวลา 17:24 น.
เตรียมลอยตัวแอลพีจี-เอ็นจีวี 16ส.ค.
“อารักษ์”ส่งสัญญาณลอยตัวแอลพีจี-เอ็นจีวี 16ส.ค.พร้อมมาตรการลดผลกระทบผู้มีรายได้น้อย

นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์  รมว.พลังงาน เปิดเผยว่ามีแผนที่จะกำหนดราคาก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี)ให้เป็นราคาเดียวตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. โดยจะปล่อยลอยตัวราคาให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่จะมีมาตรการลดผลกระทบให้กับผู้มีรายได้น้อย เพื่อเป็นการลดภาระให้กับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีหนี้สะสมมาต่อเนื่อง

ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้ทยอยปรับขึ้นราคาแอลพีจีภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรมไปแล้วบางส่วน  แต่ราคาภาคครัวเรือนเดิมกำหนดให้ตรึงราคาไว้จนถึงสิ้นปี 2555  ซึ่งจากนี้ไปเพื่อไม่ให้ราคาพลังงานในประเทศถูกบิดเบือนก็ควรจะปรับโครงสร้างราคาให้เป็นราคาเดียวกัน 

สำหรับราคาจะปรับขึ้นในอัตราเท่าไหร่นั้นคงต้องขึ้นอยู่กับราคาตลาดโลกในช่วงนั้น  ซึ่งราคาแอลพีจีภาคอุตสาหกรรมได้ปรับราคาสะท้อนต้นทุนไปแล้วขณะนี้อยู่ที่ 24.86บาท/ก.ก.  โดยราคาดังกล่าวถูกกำหนดจากราคาหน้าโรงกลั่นที่นำเอาราคาแอลพีจีในประเทศมาหารเฉลี่ยรวมด้วย 

นอกจากนี้ในอนาคตหากนโยบายลอยตัวราคาแอลพีจีมีความสมบูรณ์มีแนวคิดที่จะตั้งกองทุนแอลพีจีขึ้นมา มีรูปแบบการดำเนินงานคล้ายกับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีการเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้แอลพีจีเพื่อสะสมไว้เป็นเงินกองทุนฯเตรียมไว้ใช้ดูแลเสถียรภาพของราคาแอลพีจี

ด้านมาตรการลดผลกระทบให้กับผู้มีรายได้น้อยหากมีการปล่อยลอยตัวราคาแอลพีจีครัวเรือนนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความคิดเห็นทุกภาคส่วน ซึ่งจำเป็นต้องเปิดรับฟังข้อเสนอแนะ ก่อนที่จะนำไปจัดทำเป็นมาตรการในทางปฏิบัติ

ด้านแผนการปรับขึ้นราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(เอ็นจีวี) นั้น มีแนวคิดที่จะลอยตัวราคาให้สะท้อนต้นทุนเช่นกัน ขณะนี้ตัวเลขการปรับราคาใกล้ได้ข้อสรุปแล้ว  ซึ่งยังเดินหน้าปรับราคาในวันที่ 16 ส.ค.นี้    โดยราคาเอ็นจีวีปัจจุบันอยู่ที่ 10.50 บาท/ก.ก. แต่ถ้าในวันดังกล่าวราคาตลาดโลกมีราคาที่สูงกว่าปกติก็อาจเลือกใช้วิธีทยอยปรับราคาก็ได้