จี้คุมเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เช่ารายวัน

วันที่ 10 ก.ค. 2555 เวลา 12:45 น.
จี้คุมเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เช่ารายวัน
แอตตาแฉเชนโรงแรมคนไทยแห่ร่วมวง ผุดเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เช่ารายวันแข่งโรงแรมถูกกฎหมาย ทีเอชเอจี้รัฐเร่งคลอดกฎหมายคุ้มครองด่วน

นายทองอยู่ สุภวิทยากรณ์ กรรมการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตตา) เปิดเผยว่า ปัจจุบันเชนโรงแรมที่มีคนไทยเป็นเจ้าของ 12 แบรนด์ และเชนอินเตอร์ ได้ลงทุนในกลุ่มเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ แต่เปิดให้เช่ารายเดือนเหมือนธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การดำเนินการลักษณะดังกล่าวเพื่อต้องการหลีกเลี่ยงกฎหมายการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการขอใบอนุญาตเรื่องสิ่งแวดล้อม การก่อสร้าง ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับผู้ประกอบการโรงแรมที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน

สำหรับเชนโรงแรมไทยที่เข้าสู่การขยายตัวแบบเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์หลายแห่ง เนื่องจากต้องการขยายเชนอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตและการแข่งขันสูง และมองว่ารายอื่นๆ ที่กระทำผิด ภาครัฐไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจน จนทำให้เหตุผลทางการตลาดมีมากกว่าความถูกต้อง

นอกจากนี้ เอกชนยังต้องการให้ภาครัฐเร่งแก้ไขพระราชกำหนด กฎกระทรวงด้านโรงแรม ปี 2554 ที่จัดทำขึ้นมา เนื่องจากบางข้อไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ทำให้เป็นช่องว่างการละเมิดสิทธิในการดำเนินงาน

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังควรผ่อนปรนให้กับโรงแรมที่ยื่นขอใบอนุญาต ซึ่งปัจจุบันมียอดกว่า 1,000 ราย ให้ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง เพื่อดึงให้ผู้ที่ต้องการทำถูกต้องตามกฎหมายเข้าสู่ระบบ

“รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยควรถามความเห็นเอกชนท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติและอยู่ในเหตุการณ์ ว่ากฎกระทรวงแต่ละข้อที่ตั้งมาทำได้จริงไหม เพื่อให้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง” นายทองอยู่ กล่าว

ด้านนายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) เปิดเผยว่า การประชุมแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดันให้อุตสาห กรรมการท่องเที่ยวไทยมีรายได้ตามเป้าหมาย 2 ล้านล้านบาท ทีเอชเอจะเสนอให้ภาครัฐเร่งติดตามกวดขันโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาต เพราะเปิดใหม่จำนวนมาก รวมถึงรัฐบาลต้องเร่งศึกษาวิจัยความต้องการโรงแรมในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ข้อมูลสำหรับนักลงทุนในอนาคตด้วย